dnes má meniny Hedviga
zajtra Lukáš
17.10. 2019
Ako rodičia v strednej Európe vedú deti k športovaniu?
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Rodičia mladých Európanov považujú lepší zdravotný stav a telesnú kondíciu za najväčšie výhody, ktorými prispieva šport k vývinu ich detí. Potvrdzuje sa to aj v správe „Šport v živote mladých Európanov“ [1], ktorú dala vypracovať spoločnosť Procter & Gamble (P&G). Rodičia vo všeobecnosti oceňujú športovanie a povzbudzujú deti k fyzickým aktivitám. Na Slovenskuje najrozšírenejším spôsobom motivácie detí k športovaniu spoločný pohyb s rodičmi. Len 8 % rodičov však posiela svoje deti do táborov.

Ako rodičia v strednej Európe vedú deti k športovaniu?
Na základe výsledkov z krajín, v ktorých sa prieskum uskutočnil, vyplynulo, že lepší zdravotný stav a telesná kondícia sú hlavnými výhodami, ktoré deťom a mládeži prináša šport (Lotyšsko – 75 %, Litva – 68 %, Estónsko a Slovensko – 70 %, Chorvátsko – 60 %, Poľsko – 53 %). Ďalšími dôležitými výhodami sú: príležitosť objavovať a učiť sa nové športové disciplíny, rozvíjanie tímového ducha, učenie sa férovej súťaži a zlepšenie pocitu vlastnej pohody.

V správe pre P&G sa potvrdzuje, že Európania si šport nielen cenia, ale aj povzbudzujú deti k fyzickým aktivitám. Rodičia zo Slovinska (65 %), Estónska (62 %), Česka (41 %), Slovenska (40 %) a Chorvátska (40 %) povzbudzujú deti k športovaniu  tak, že sa spolu s nimi zapájajú do rôznych druhov športových aktivít. Litovčania (60 %), Poliaci (45 %) a Maďari (40 %) radšej motivujú deti tým, že im vysvetľujú výhody športu. Podľa Estóncov (29 %) významnú úlohu v zapájaní sa detí do športu zohrávajú športové tábory. Na Slovenskupatrí medzi najrozšírenejšie spôsoby povzbudzovania detí k športu spoločný pohyb s rodičmi.

„Najväčší vplyv na zapájanie sa detí do športu majú ich rodičia,“ vysvetľuje Ivan Bražina, športový psychológ. „Ak rodičia vysvetľujú deťom výhody športu, športujú spoločne s nimi a poskytujú im prístup k športovým aktivitám, starajú sa tak nielen o pocit pohody mladého človeka, ale podporujú tiež rozvíjanie medziľudských schopností. Je dôležité mať na mysli, že sedavý spôsob života vedie k mnohým chorobám a poruchám a ovplyvňuje životne dôležité funkcie nášho tela. Okrem toho, športové povedomie sa rozvíja už od útleho veku,“ dodávaIvan Bražina.

Na fyzickú aktivitu dieťaťa majú vplyv obaja rodičia, mama aj otec. Zvyčajne je to však práve mama, kto organizuje voľný čas rodiny a často býva hlavnou motivátorkou, ktorá povzbudzuje dieťa, aby sa zapájalo do viacerých športových aktivít. Mamy často pomáhajú deťom usmerniť športové záujmy a povzbudzujú ich k zapájaniu sa do športu. Mladých športovcov podporujú aj po organizačnej stránke a to tak, že ich vozia do tréningových alebo športových zariadení, pripravujú im jedlo a športové oblečenie. Aj napriek tomu, že samy nešportujú, úlohu športu vo výchove dieťaťa vnímajú pozitívne. Často sa aktívne podieľajú na každodenných prípravách, alebo povzbudzujú deti počas významných podujatí.

„Fyzická aktivita bola vždy neoddeliteľnou súčasťou Petrovej výchovy,“ vraví Helena Saganová „Nebolo jednoduché nájsť si čas na šport, ale každú sobotu sme trávili aktívne. Chodili sme do hôr, organizovali sme výlety na bicykloch. Vďaka športu má Peter oveľa väčšiu sebadôveru a je disciplinovanejší,“ dodáva Helena Saganová.

Futbal, cyklistika, beh – najobľúbenejšie športové disciplíny v strednej Európe
Pokiaľ ide o pravidelnosť športovania, prvé miesta obsadzujú Česi: podľa správy P&G 80 % Čechov športuje pravidelne, po nich nasledujú Slováci (75 %) a na treťom mieste sa umiestnili Slovinci (72 %). Najpopulárnejším športom dospelých Európanov je cyklistika, ktorú uprednostňujú Maďari, Slováci, Chorváti, Estónci, Lotyši a Litovčania. Ďalšou obľúbenou športovou disciplínou je beh (Slovinsko – 45 %). Najobľúbenejším tímovým športom je futbal, pričom na prvé miesto ho kladú Poliaci (30 %) a Česi (28 %). Na Slovenskupatrí medzi najrozšírenejšie športy rýchla chôdza – 47 % a bicyklovanie 22 %.  

Spomedzi športov deti najviac obľubujú futbal (Lotyšsko – 16 %, Estónsko – 25 %), po ňom nasledujú basketbal a tanec (Litva – 24 %, Lotyšsko – 15 %) a plávanie (Lotyšsko – 16 %, Estónsko – 19 %). Ak športujú s deťmi aj rodičia, európske deti zvyčajne trávia voľný čas cyklistikou (47 % – Slovensko, 26 % – Slovinsko, 20 % Lotyšsko) a hraním hier, ako je naháňačka a schovávačka, ale aj tímovými hrami, napríklad futbalom alebo volejbalom (Slovinsko – 48 %, Slovensko – 47 %, Litva – 45 %, Poľsko – 24 %, Maďarsko – 29 %, Chorvátsko – 14 %) a plávaním (Slovensko – 34 %, Poľsko – 11 %).

Zo správy pre P&G vyplýva, že Európania si cenia šport ako dôležitú súčasť svojho života a života ich detí. Zastávajú názor, že šport učí mladých ľudí disciplíne, tímovej práci, a tak zvyšuje ich pocit vlastnej pohody. Výsledky potvrdzujú, že rodičia zohrávajú kľúčovú úlohu v povzbudzovaní a motivovaní detí, aby sa začali venovať športu. S ich podporou sú deti ochotnejšie navštevovať športové krúžkya získavať nové zručnosti.[1]Správu s názvom Šport v živote mladých Európanov dalavypracovať spoločnosť Procter & Gamble. Prieskum sa uskutočnil vo marci 2012 na reprezentačnej vzorke obyvateľov 9 krajín: Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko.