dnes má meniny Viliam
zajtra Vilma
28.5. 2020
Pomáhať môže každý a v každom veku
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Dobrovoľníctvo sa nám akosi spája s mladosťou, pomáhaním pri verejných zbierkach či čisteniach lesov. Spoločnosť HARTMANN-RICO sa rozhodla pripraviť projekt, ktorý bude paralelne prebiehať v Českej republike aj na Slovensku. Cieľom projektu, ktorý má ambíciu odštartovať dlhodobú aktivizáciu seniorov, je vyhľadávať a podporovať dobrovoľnícke aktivity ľudí v zrelom veku.

Na Slovensku je momentálne približne 600 domovov sociálnych služieb, pričom je v nich ubytovaných viac než 18 tisíc klientov. Z tohto počtu je asi 20% imobilných. Pre úplnosť treba dodať, že nových čakateľov na miesto v domove sociálnych služieb je viac, ako je v súčasnosti umiestnených v domovoch.

Práve domovy sociálnych služieb majú napríklad v susednom Rakúsku s dobrovoľníctvom vynikajúce skúsenosti,. Stáva sa im, že pri 100 klientoch majú 150 dobrovoľníkov, ktorí primárne chodia pomáhať klientom „s každodenným životom“. Dobrovoľníctvo nemá slúžiť ako náhrada sociálnej a zdravotnej starostlivosti, má byť doplnkom, či čímsi navyše, čo obohatí toho, kto pomoc dostáva i toho, kto ju nezištne dáva. Nie je to charita, ale ľudský kontakt.

Dobrovoľník senior
Ako vlastne môže vyzerať seniorské dobrovoľníctvo? Mnoho ľudí v dôchodkovom veku žije často osamotene, v domovoch sociálnych služieb alebo prežívajú fádne dni doma bez nejakej konkrétnej zmysluplnej činnosti. Často sú v takejto pozícii aj seniori, ktorí sú plní energie, majú chuť robiť niečo užitočné, pomáhať, komunikovať. Len možno nevedia ako. Predsalen vyrastali a pracovali v dobe, keď dobrovoľníctvo nebolo súčasťou bežného života.

Pre príklad aktívneho dobrovoľníctva sa môžeme obrátiť na Rakúsko. Mnoho ľudí v dôchodkovom veku chodí pomáhať, pričom pomoc je orientovaná primárne na iných seniorov. Niekedy totiž stačí, ak sa s ležiacou či menej pohyblivou babičkou príde porozprávať iná dôchodkyňa. Komunikácia, úsmev, novinky zo sveta sú často veľkou psychickou vzpruhou. Stáva sa, že dobrovoľníci si organizujú vzájomnú pomoc pri upratovaní, upravovaní záhradiek, varení, spoločnej činnosti, výletoch, pretože ich napĺňa a obohacuje, keď si môžu pomáhať.

Chcú byť seniori dobrovoľníci?
V roku 2010 sa uskutočnil pod gesciou Úradu verejného zdravotníctva v rámci  projektu 9.2. dotazníkový prieskum o živote seniorov na Slovensku „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku, alebo Mám 65 + a teší ma, že žijem zdravo“.

Vo vyhodnotení prieskumu sa píše, že „Seniori boli oslovení dvomi otázkami o dobrovoľníckej práci. Prvá otázka bola zameraná na ochotu, či majú záujem o prácu ako dobrovoľník bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných ľudí, a ak áno, v akej oblasti by si svoju rolu vedeli predstaviť.
Na otázku odpovedalo 98,5 % seniorov (n=2452), z toho tretina uviedla, že nemôžu pre svoj zdravotný stav, tretina vyjadrila nesúhlas. Určite áno a možno áno si ako dobrovoľník bez nároku na finančnú odmenu vie predstaviť 36,7 %, z toho s podmieneným súhlasom 23,2 % seniorov. Z pohľadu pohlavia významne viac žien nevidí možnosť zapojenia sa do dobrovoľníckej práce pre svoj zdravotný stav a menej vyjadruje svoj mierny nesúhlas ako muži.
Seniori, ktorí na predošlú otázku odpovedali áno, resp. možno áno (n=939) majú záujem pracovať ako dobrovoľníci v seniorských organizáciách, s deťmi, či vykonávať manuálnu činnosť.
O ostatné oblasti dobrovoľníckej činnosti je záujem seniorov nižší.“

Pomáhať sa má
Ako bude prebiehať projekt? Na začiatku mája 2012 sa postupne a rôznymi cestami dostanú k domovom sociálnych služieb a dôchodcovským organizáciám materiály vyzývajúce na to, aby si inštitúcie i ľudia vo svojom okolí všímali prácu dobrovoľníkov a odporúčali nominovať najlepších dobrovoľníkov, ktorým by sme mohli udeliť ocenenie.

Kritériá budú jednoduché:
dobrovoľník musí vykonávať svoju prácu dlhodobo (aspoň tri mesiace). Sám má byť v seniorskom veku, pričom jeho pomoc sa orientuje na pomoc iným seniorom najmä v domovoch sociálnych služieb. Porota zložená z odborníkov, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu a práci so seniormi nakoniec vytipuje užší výber finalistov, z ktorých sa vyberú najlepší dobrovoľníci roka. Celoslovenské výsledky sa budú vyhlasovať na jar roku 2013.

Spolupráca
Spoločnosť HARTMANN-RICO si prizvala do spolupráce aj partnerov, ktorí sa v oblasti seniorov a pomoci pohybujú dlhodobo. Na Slovensku spoločnosť oslovila Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb, dôchodcovské organizácie a pripravuje sa aj mediálna spolupráca s viacerými médiami. Ďalšie
podrobnosti s presným harmonogramom, štatútom, členmi poroty a ďalšími podrobnosťami zverejníme začiatkom mája, keď odštartujeme celý projekt.

FOTO © Ľudovít Mazan