dnes má meniny Bibiána
zajtra Oldrich
2.12. 2020
Mladí ľudia by mali v školách viac čítať a kriticky myslieť
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  • Nadačný fond Telekom podporil projekty rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť mládeže
  • Maximálna výška podpory pre jeden projekt bola 4000 €
  • Zrealizujú sa hodiny tvorivého písania, debatná liga či súťaž o najlepší blogový príspevok

Trinásť zaujímavých projektovpodporených celkovou sumou 40 000 € z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda pomôžepritiahnuť deti ku knihe a zároveň podporí ich kreativitu a kritické myslenie. Deti a mladí ľudia sa vďaka vybraným projektom naučia používať informácie dostupné prostredníctvom moderných technológií i tradičných médií tak, aby boli schopnejší orientovať sa v rozmanitých oblastiach života.

Na výzvu grantového programu Podpora inovácií vo vzdelávaní zareagovalo až 175 žiadateľov, medzi nimi učitelia zo základných a stredných škôl, ako aj mimovládne organizácie, čo svedčí o aktuálnosti témy. Prihlásené projekty hodnotila expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov pôsobiacich v  oblasti vzdelávania.

Vďaka podpore z fondu sa napríklad naučia stredoškoláci, ktorí sa kriticky zamýšľajú nad objektívnosťou informácií o svete okolo nich Ako čítať a písať (nielen) noviny. Keď už na záchranu Zeme nestačia obyčajné kúzla a čary, požiada Harry Ekopoter o pomoc žiakov jednej základne školy, ktorí si s použitím zaklínadla „Čítam, čítaš, čítame všetci a všade“ budú vytvárať vzťah ku knihe a čítaniu. "Raz sa stanem spisovateľom“, sľubujú žiaci inej základnej školy, ktorým v tomto snažení pomôžu hodiny tvorivého písania a vhodné knihy určené ich vekovej kategórii. Najúspešnejší stredoškolskí debatéri z celého Slovenska si budú môcť overiť svoje schopnosti v najtvrdšej konkurencii vo Finále Slovenskej debatnej ligy 2011/2012. Ďalší podporený projekt, BLOGUJME SVETOVO, umožní spojiť mladých ľudí so spoločnými záujmami o aktuálne celospoločenské otázky prostredníctvom súťaže o najlepší blogový príspevok.Čítaním a písaním do sveta minulosti, fantázie a tvorivosti sa dostanú žiaci    2. stupňa ZŠ na Orave a presvedčia sa, že čítanie môže byť potešením a zábavou.

O Nadačnom fonde Telekom pri Nadácii Intenda:

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Intenda prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia.

V rámci Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Intenda bola doposiaľ prerozdelená suma
814 903,72 €, prostredníctvom ktorej bolo podporených 241 projektov a132 jednotlivcov z celého Slovenska.

Zoznam podporených projektov v 15. grantovom kole NF T - Podpora inovácií vo vzdelávaní

Subjekt

Projekt

Schválená suma (€)

Gymnázium Milana Rúfusa, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

Čítaj pozorne, argumentuj presvedčivo, debatuj odborne

3 800,00

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.

Ako čítať a písať (nielen) noviny

3 810,00

Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

Čítam, čítaš, čítame všetci a všade

3 200,00

Asociácia pre mládež, vedu a techniku -  AMAVET

„Čítam rád, kniha je môj kamarát“

3 490,00

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, Sučany

Študenti informačného veku

3 000,00

Základná škola J. Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy

Keď učenie baví

3 000,00

Základná škola, Martinská 20, Žilina

Raz sa stanem spisovateľom

2 500,00

Spoločnosť Slovensko – indického priateľstva

Pomáhaj a nebojuj!

3 100,00

Základná škola Petra Škrabáka, Ul.Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín

„Čítaním a písaním do sveta minulosti, fantázie a tvorivosti“

2 300,00

EPEUS, občianske združenie

O nás nielen pre nás: anglický interaktívny internetový časopis

3 200,00

Slovenská debatná asociácia

Finále Slovenskej debatnej ligy 2011/2012

3 000,00

Človek v ohrození

BLOGUJME SVETOVO

3 600,00

Základná škola Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená

Každý sme iní, no všetci rovní

2 000,00

Spolu 13 projektov

40 000,00

TS