dnes má meniny Albína
zajtra Kormélia
16.12. 2018
Výchova k dotyku a komunikácii
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Čo v živote dieťaťa i dospelého človeka musí existovať, inak umiera, najprv na duši a vzápätí i na tele? Dotyky a komunikácia!

Kde a ako sa učíme dotýkať a komunikovať? Dieťa sa to učí vo svojej rodine. Dotyk a komunikácia ho potom sprevádzajú celým životom. Akú váhu dotyku a komunikácii pocíti v detstve, taký význam im dáva aj v živote. Takú dôležitosť dáva v živote kontaktu. Také kvalitné kontakty v živote vytvorí.

Ideálne je, keď už v prenatálnom období dieťa pocíti pohladenie matky, pohladenie z príjemných emócií, pretože plod už v embryonálnej fáze reaguje na matkin emočný stav.

A ako by to malo byť po narodení dieťaťa, aké otázky by si mali rodičia klásť pri jeho výchove?

Venujeme dieťaťu dostatok dotykov a pohladení v jeho prvom roku života?
Práve v prvom roku života sa dieťa učí základnej dôvere. Optimálna starostlivosť rodičov kladúca základy dôvery dieťaťa súvisí s dobrou hygienou, dojčením, fyzickým a sociálnym kontaktom. Nejde tu však ani tak o ich množstvo ako o empatiu, adekvátnosť a citlivosť.
Ak sa práve týchto aspektov dieťaťu nedostáva, buduje sa pravý opak, a to nedôvera k okoliu, ktorá prerastá až do nedôvery v seba samého.

Objímame ho dostatočne a vidí nás dieťa čo možno najviac objímať sa navzájom?
Tu ide o citovú istotu dieťaťa a pocit prijatia. Sú to prvé potreby, ktoré dieťa prejavuje. Týkajú sa lásky, srdečnej rodinnej atmosféry a pochopenia. Ak sú tieto potreby splnené, u dieťaťa zaznamenávame prejavy šťastia, istoty a správneho rozvoja osobnosti. Ak sa však plnia nedostatočne, pozorujeme pocity zlyhania, frustrácie a nespokojnosti, ktoré spustia problematické obranné mechanizmy. 

Všímame si ako dieťa ovplyvňuje naša vzájomná komunikácia a konanie?
Dospelí sú pre dieťa vzorom správania. Pozorovaním sa deti učia rovnakým prejavom. Toto učenie pozorovaním sa volá sociálne učenie a je veľmi silným nástrojom pri formovaní osobnosti človeka.

Komunikujeme s dieťaťom do 7 rokov v trojici cez hry a zábavu?
Pretože práve hra predstavuje najprirodzenejší a najvýznamnejší výchovný prostriedok, ktorý vedie deti k získavaniu poznatkov, schopností a skúseností, rozvíja myslenie, fantáziu, reč i city.

Komunikujeme s dieťaťom o jeho zážitkoch a prežívaní?
Ako vyslovil Bruno Ferrero: „Rodičia veľmi veľa hovoria deťom, ale máloktorí z nich vedia hovoriť s deťmi.“ Komunikácia by teda nemala spočívať len v nariadeniach, príkazoch, odporúčaniach, takmer monologických prejavoch rodičov a následne povrchným počúvaním detského prejavu, ale predovšetkým v snahe pochopiť, ako na veci nazerá dieťa.

Ak pri pohľade na svoju výchovu budete môcť odpovedať áno, je veľká pravdepodobnosť, že dokážete prejaviť už dospelému dieťaťu dostatok dôvery vo vzájomnej komunikácii. Že si s ním pôjdete občas niekde sadnúť a prebrať podstatné veci, že si všetci nájdete čas pozrieť sa na to, čo ste prežili, čo vás teší a čo trápi.

Tu je na mieste dať si ešte zásadnú otázku: Vieme vôbec komunikovať a dotýkať sa? Mali ste možnosť vyrastať v milujúcej rodine plnej dotykov a otvorenej komunikácie? Naučili ste sa to od svojich rodičov?

Ak áno, ste tými šťastnými. No ak nie, stále máte možnosť naučiť sa to vlastným úsilím. Fantastickým prostriedkom správneho a harmonického kontaktu medzi rodičom a dieťaťom je baby masáž a hra, tie sa môže naučiť každý dospelák.

Fond Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska podporil unikátny projekt s názvom „Dotyk rozpráva“, ktorý prebieha v jednej z materských škôl mesta Kežmarok. Už rok sa tu organizujú kurzy pre deti a rodičov smerujúce k nácviku správnych dotykov a komunikácie formou masáže a hry. Rodičia, prípadne starí rodičia, či iní rodinní príslušníci si počas týchto stretnutí osvojujú teoretické poznatky z oblasti masáže, naučia sa prevádzať baby masáž  a hrať sa hry s vlastným dieťatkom. Ako je vidieť na fotografiách z kurzov, náš život môže byť plný radostného prežívania, úsmevu, dotykov a otvorenej komunikácie.

Mgr. Anna Brijová
masérka, pedagogička

bližšie informácie o kurzoch na adrese: babymasaz@centrum.sk