dnes má meniny Gertrúda
zajtra Bernard
19.5. 2022
Nebezpečný výrobok - Detský kočík Fukang
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o výrobok: Detský kočík Fukang

Pôvod: Nezistený.

Druh nebezpečnosti
Mechanické riziko ohrozenia zdravia dieťaťa.

Príčiny nebezpečnosti
Na bočných častiach konštrukcie kočíka v pásme dosahu dieťaťa v mieste upevnenia madla ku konštrukcii sú prístupné nedovolené medzery v ktorých hrozí riziko uviaznutia prstov dieťaťa.

Tento kočík je vybavený len jedným blokovacím zariadením sklápacieho mechanizmu a to na zadnej spodnej časti, pričom pri náhodnej manipulácií s kočíkom, hrozí uviaznutie dieťaťa v kočíku.

Na uvedenom detskom kočíku taktiež nie sú uvedené bezpečnostné upozornenia v zmysle platných predpisov a ku kočíku tiež nebol poskytnutý návod na bezpečné používanie v slovenskom jazyku.

Opatrenia na ochranu trhu:
Kontrolovanej osobe SOI uložila opatrenia na základe ktorých nebude predávať uvedený druh nebezpečného výrobku, bude informovať spotrebiteľov o jeho nebezpečnosti a vyzve ich na jeho vrátenie.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať. Spotrebiteľ má právo vrátiť ho späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku

Slovenská obchodná inšpekcia