dnes má meniny Ela
zajtra Urban
24.5. 2022

Kto sme

Po, 11/15/2010 - 18:04 — Mamatata.sk

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Projekt portálu www.mamatata.sk vzniká v úzkej spolupráci s lekármi a je určený všetkým, ktorých zaujíma ako byť správnymi, vnímavými rodičmi. Všetkým, ktorým záleží na RODINE.

Cieľom www.mamatata.sk je poskytovať komplexné informácie najmä z oblasti gynekológie, pôrodníctva, anesteziológie, asistovanej reprodukcie, pediatrie, stomatológie, kardiológie, psychológie, adopcie a iných oblastí, súvisiacich s problematikou rodičovstva - so správnym vývojom detí, so zdravím od najmenších až po tých najstarších.

Veríme, že svojim čitateľom a priaznivcom poskytneme množstvo poznatkov, ktoré hľadávú interaktívnom prostredí internetu.

www.mamatata.sk
ISSN : 1336-2755
denná periodicita
šéfredaktor Mgr. etc Mgr. Natália Mazanová

natalia.mazanova@mamatata.sk
PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.

 

Odbornými garantmi pri zrode projektu boli:

Prof. MUDr. Karol HOLOMÁŇ, CSc. - hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR a prednosta II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky NsP Ružinov v Bratislave

Prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc. - predseda Slovenskej pediatrickej spolocnosti a prednosta Kliniky pre deti a dorast Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica

Ďalšími autormi článkov na našich stránkach sú:

MUDr. Katarína VAJDIČKOVÁ, novorodenecké oddelenie II. gynekol. - pôrodníckej kliniky NsP Ružinov v Bratislave

MUDr. Michaela VÁVROVÁ, III. stomatologická klinika Lekárskej fakulty a Fakultnej nemocnice v Bratislave

MUDr. Katarína DINKOVÁ, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny NsP Milosrdní bratia v Bratislave

MUDr. Rastislav SYSÁK, I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FNsP, Bratislava

MUDr. Viera HAĽAMOVÁ, vedúca národného projektu Hnutie Baby Friendly Hospital

Mgr. Klára RULÍKOVÁ, autorka knihy „Dvojčata. Jejich vývoj a výchova“ a zakladateľka Klubu dvojčat a vícečat

PhDr.Katarína OLIČÁNYOVÁ, sociálna pracovníčka, poskytujúca sociálne poradenstva v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti v Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar; koordinátorka programu PRIDE na Slovensku a zároveň trénerka programu PRIDE

Mgr. Zuzana STIERANKOVÁ, riaditeľka agentúry PRIDE za bratislavský kraj, sociálna pracovníčka, poskytujúca sociálne poradenstvo v oblasti náhradnej starostlivosti v Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar; lektorka programu PRIDE na Slovensku

MUDr. Jela MALIARIKOVÁ, psychiatrička

Mgr. Martina MEDĽOVÁ, právna poradkyňa PhDr. Dorota KOPASOVÁ, CSc., detská psychologička, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, Detské centrum v Bratislave a Linka detskej istoty

Ing. Dáša OSTERTÁGOVÁ, zakladateľka Slovenskej spoločnosti racionálnej výživy

Doc. MUDr. Jozef VÁLKY, CSc., hlavný odborník na reprudukčnú medicínu Ministersva zdravotníctva Slovenskej republiky, vedúci lekár Centra asistovanej reprodukcie ISCARE Bratislava

PhDr. Eva VÍZIKOVÁ, psychologička, NsP Ružinov v Bratislave

MUDr. Peter TRAJANOV, gynekológ, Centrum asistovanej reprodukcie ISCARE Bratislava

MUDr. Ľudovít JANEK, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika NsP Ružinov v Bratislave

Mgr. Peter CILÍK, embryológ, Centrum asistovanej reprodukcie ISCARE Bratislava

Mgr. Alexander VAJDA, zakladateľ novorodeneckého a dojčenského "plávania" v Slovenskej republike

MUDr. Monika KLENKOVÁ, odborný garant Rehabilitačného centra

Uvedené miesto pôsobenia odborníka zodpovedá obdobiu, kedy sme jeho článok uverejnili, prípadne sú aj aktualizované.

Budeme veľmi radi, ak nám zašlete svoje návrhy a pripomienky, ktoré nám pomôžu ešte lepšie prispôsobiť portál vám - našim užívateľom. Môžete ich zaslať na adresu mamatata@mamatata.sk. Ďakujeme.