dnes má meniny Boris
zajtra Terézia
14.10. 2019
Viete, v akej vode sa kúpete?
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) vykonávajú na prevádzkovaných kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ŠZD) a pokračujú v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách bez prevádzkovateľa.
 

Všetky kúpaliská s povolenou rekreáciou sú prevádzkované v súlade s platnými hygienickými predpismi. V rámci ŠZD neboli zistené závažné problémy v prevádzkovaní kúpalísk.

Prírodné kúpaliská

K 15.7.2011 bola RÚVZ  povolená prevádzka pre 24 prírodných kúpalísk. Kvalita ich vody na kúpanie je na základe ostatných odberov vyhovujúca:

BA kraj - Zlaté Piesky, Kuchajda a Slnečné Jazerá – Senec

PO kraj - RO Sninské rybníky, Veľká Domaša – Tíšava, Veľká Domaša – Valkov, PK Si-     gord v katastri Kokošovce

BB kraj - VN Teplý vrch – pláž Ormet, VN Teplý vrch –  Drieňok, Zelená voda -  Kurinec, Biokúpalisko KRTKO, Jazero na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici, Ružiná – pri obci Divín, Plážové kúpalisko Rimavská Sobota  

TT kraj - RO Gazarka Šaštín Stráže, RO Kunovská priehrada

KE kraj - Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Vinianske Jazero, Zemplínska Šírava – Hôrka, Zemplínska Šírava – Medvedia Hora, Nad Jazerom v Košiciach

TN kraj - Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom – pláž PERLA

ZA kraj - Plážové kúpalisko Liptovská Mara – Liptovský Trnovec


Mierne zníženú priehľadnosť zaznamenáva kúpalisko Nad Jazerom v Košiciach VN Duchonka, ktorá nemá prevádzkovateľa. V odobratých vzorkách vody z jazera na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici dňa 6.7.2011 boli stanovené mierne zvýšené hodnoty celkového fosforu, v ostatných stanovených mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľoch voda vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody určenú na kúpanie.

Vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie má podľa odberov z 27. týždňa aj  Ružiná – pri obci Ružiná a  podľa predbežných výsledkov aj Zemplínska Šírava – Biela Hora, ktoré sú bez prevádzkovateľov.

Vzorkovanie vôd na kúpanie bolo v uplynulom týždni vykonané v rekreačných strediskách Veľká  Domaša, na VN Pod Bukovcom v okrese Košice – okolie, Lipovina Bátovce v okrese Levice, na Šulianskom jazere v okrese Dunajská Streda,  8 vodných plochách, využívaných na prímestskú rekreáciu v okrese Galanta, VN Nitrianske Rudno. V Bratislavskom kraji boli odobraté vzorky vôd z rekreačných stredísk - Kuchajda, Vajnorské jazerá, Veľký Draždiak, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Plavecký Štvrtok a v Malé Leváre. Na výsledky rozborov vzoriek sa čaká aj v prípade banskoštiavnických jazier (podľa predbežných výsledkov je kvalita vody vyhovujúca).

Dňa 11.7.2011 boli odobraté vzorky vody na kúpanie z VN Oravská  priehrada; prevádzkovatelia ATC Slanica a Stará Hora na vodnej nádrži už požiadali o ich prevádzkovanie v LTS 2011. V 27. a 28. týždni boli vykonané odbery aj na niektorých menej frekventovaných nádržiach v Trenčianskom kraji.

Vzorkovanie bude pokračovať na vodných plochách Rusovce-Candell a Čunovo.

Dlhodobo nevyhovuje požiadavkám na kúpanie lokalita Štrkovisko Čaňa v okrese Košice, na ktorom sa aj v tomto roku potvrdila znížená  priehľadnosť a nadlimitný výskyt siníc a z toho dôvodu je vydaný zákaz kúpania.


Umelé kúpaliská


Povolenie na prevádzku malo na konci 28. týždňa celkove 146 kúpalísk (453 bazénov). Do prevádzky boli v uplynulom týždni uvedené Kúpalisko v ŠRZ Drienok, Kúpalisko Malé Raškovce, Kúpalisko Dobrá Voda, Letné kúpalisko Nemšová, Penzión Lagáň v okres Nové Zámky a Kúpalisko Remata.

Vo vybavovaní zostáva stále 6 kúpalísk a zariadení - Bazén pri tobogáne ORMET na Teplom vrchu, Kúpalisko Krupina-Tepličky, Summer Club-INCHEBA, Nekrytý letný bazén SO 03 a Paľkov na Zemplínskej Šírave, Letný areál MKP v Košiciach.  Súhlasné stanovisko na prevádzku Kúpaliska Čajka (pre plavecký a detský bazén) v okrese Prievidza bude vydané k 15.7.2011.

Mimo prevádzky zostávajú kúpaliská najčastejšie kvôli nevyhovujúcemu technickému stavu a nedostatku financií príp. rekonštrukcii zariadení.


ŠZD a odber vzoriek vykonávali na kúpaliskách v uplynulom týždni RÚVZ so sídlami v  Bardejove, Nitre, Galante, Komárne, Žiari nad Hronom, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni, Žiline a Banskej Bystrici. Drobné nedostatky boli zistené (týkajúce sa vedenia prevádzkového denníka a čistoty areálu) na TK Vincov les. Kontrolné odbery vody boli vykonané aj v oddychovom a plaveckom bazéne na TK Patince.

Na základe telefonickej sťažnosti RÚVZ Považská Bystrica vykonal kontrolu na kúpalisku MŠK Považská Bystrica zameranú na teplotu vody v bazénoch, podľa výsledkov ktorej prevádzkovateľ dodržiaval predpismi stanovené hodnoty teploty vody v bazénoch.

Po zistení opakujúcej nevyhovujúcej mikrobiologickej kvality vody na kúpanie bolo nariadené uzatvorenie detských bazénov na kúpaliskách Zbojnička Rača Rosnička v Bratislave. Ďalšie vzorky boli odobraté v dňoch 12. a 13. 7.2011; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícií. Opakovane bola dňa 12.7. 2011 odobratá vzorka aj na kúpalisku  Summer Club-INCHEBA, ktoré stále čaká na uvedenie do prevádzky.

RÚVZ Zvolen začal správne konanie vo veci správneho deliktu (a následné uloženie pokuty) voči

prevádzkovateľovi Kúpalisko Detva, ktorý zahájil jeho prevádzkované bez súhlasného rozhodnutia.


Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


MUDr. Gabriel Šimko, MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

FOTO © Fero Miko