dnes má meniny Vladimíra
zajtra Hedviga
16.10. 2019
Sprievodca peľovou sezónou
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Pre 30 miliónov Európanov, ktorí trpia alergickou nádchou je príchod jari predzvesťou nástupu nepríjemných alergických príznakov. Tieto nie len, že znepríjemňujú život pacienta, ale ovplyvňujú jeho výkon v práci či v škole a zdravý spánok. Údaje o výskyte peľov v ovzduší a informácie o ich koncentrácii v rôznych oblastiach ponúkajú pacientom pomôcku ako sa pripraviť a vyzbrojiť na najbližšie obdobie. Peľové spravodajstvo prináša alergikom možnosť lepšie manažovať ich ochorenie.

S novinkou v poskytovaní uceleného peľového spravodajstva prichádza portál www.alergia.sk, ktorý svojím užívateľom prináša zrozumiteľné regionálne peľové spravodajstvo a predpoveď vývoja peľovej situácie na Slovensku. Registrovaní pacienti si zároveň môžu vybrať päť alergénov, na ktorých prvý výskyt budú upozornení formou mailu. Získajú tak presný prehľad o vývoji peľovej situácie v ich regióne a zároveň budú mať možnosť informovať sa o koncentrácii peľov v inom regióne Slovenska, napríklad pre prípad dovolenky či cestovania.Portál www.alergia.sk zároveň vytvára kvalitatívne novú platformu na aktívnu spoluprácu medzi pacientom a odborníkom. Novým unikátnym nástrojom v tomto smere je napríklad on-line denník. Alergik si doň zapisuje miesta pociťovania príznakov alergickej reakcie, ako aj ich intenzitu. Záznam z denníka, si môže vytlačiť a predložiť ho pri návšteve odborníka. Spolu so záznamom peľovej situácie v danom období bude táto informácia pre alergológa pomôckou na lepšiu identifikáciu alergénov, ktoré pacientovi spôsobujú ťažkosti.Pre pacientov, ktorí majú otázky v súvislosti so svojim ochorením, je na stránke k dispozícii aj on-line poradňa, kde si môžu vyhľadať odborníka priamo zo svojho regiónu a položiť mu otázku. Odpoveď následne dostanú priamo do svojej mailovej schránky. V prípade potreby je možné dohodnúť sa s lekárom na osobnej konzultácii či na vyšetrení. Portál poskytuje aj informácie o ordinačných hodinách registrovaných lekárov.Okrem peľového spravodajstva, on-line denníka a poradne pacienti na portáli www.alergia.sk nájdu všeobecné informácie o ochorení a jeho liečbe vrátane informačných brožúr, ktoré si môžu stiahnuť. Všetky služby portálu sú bezplatné. Hlavným cieľom tohto projektu je priniesť pacientom informácie, ktoré im pomôžu lepšie porozumieť ich ochoreniu a naučia ich ako ho zvládať v duchu hesla: „Len alergik bez príznakov je dobre liečený alergik.“Prvé snahy o získavanie informácií o koncentrácii peľov v ovzduší sú staré viac ako sto rokov. Kým v minulosti slúžilo peľové spravodajstvo skôr na zhodnotenie situácie za predošlé obdobie, zväčša týždeň, dnes sú vedci vďaka moderným technológiám schopní predpovedať vývoj peľovej situácie na určitý časový horizont vopred. Pacient sa vďaka týmto predpovediam môže pripraviť a podniknúť kroky na minimalizáciu vystavenia vlastného organizmu peľom.Medzinárodný UCB inštitút pre alergiu (IOA) je nezisková inštitúcia založená v roku 1987 firmou UCB za účelom zvýšenia laického povedomia o alergii a uľahčenia komunikácie lekárov s pacientmi. Cieľom inštitútu je napomáhať výmene informácií o alergii, jej výskyte, diagnostike a liečbe a napomáhať výskumnej činnosti v oblasti alergickej reakcie. Inštitút reprezentuje v celej Európe viac ako 20 národných sekcií (+ JAR). Viac informácií na: www.theucbinstituteofallergy.com.

Zdieľať