dnes má meniny Bibiána
zajtra Oldrich
2.12. 2020
Čo má urobiť rodič pred nástupom dieťaťa do školy?
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Je čas zápisu Vášho dietatka do školy. Máte pocit, že nástup do školy nebude taký jednoduchý? Do septembra sa dá veľa zmeniť. Pomôcť môžu jednoduché zato veľmi účinné cvičenia.

Pripravujte dieťa na zmenu jeho statusu - snažte sa jemne vyvolávať u dieťaťa zvedavosť, ale aj nedočkavosť – rozprávajte mu o škole ako o zaujímavom mieste, kde sa veľa dozvie o svete, o zaujímavých veciach.

Čítajte mu – čítaním sa u dieťaťa v predškolskom veku formuje a zdokonaľuje sústredenie, koncentrácia na informácie, zdokonaľujú sa intelektuálne činnosti a schopnosti spojené so spracovaním nových informácií.

V neposlednom rade ho tým motivujte a budujte návyk k práci s knihou.

Snažte sa, aby vás dieťa videlo s knihou v ruke. Vytvoríte tým u dieťaťa pocit, že vzdelávanie sa, kniha a čítanie sú nevyhnutné pre život – že sú určitým životným štandardom.

Nevynechajte ani prípravu na to, že v škole budú úlohy, ktoré riešia múdri žiaci – veľké deti.

Užitočné je oboznamovať budúceho žiačika aj s organizáciou vyučovacieho procesu na hodiny, v rámci ktorých treba tichučko sedieť a dávať dobrý pozor, lebo práve tak sa veľa dozvie a naučí.

Oboznámte budúceho žiačika aj s tým, že okrem hodín sú v škole prestávky, počas ktorých si oddýchne.

Nezabúdajte, že vaše dieťa príde do nového kolektívu. Presvedčte sa, že vaše dieťa sa vie zoznamovať s inými deťmi, že je ústretové novým priateľom, že sa adekvátne správa pri kontakte s novými deťmi. Stáva sa, že dieťa sa v novom kolektíve uzatvorí do seba, alebo naopak, stane sa agresívnym. Stimulujte ho k pozitívnej komunikácii s inými deťmi.

Nezabúdajte – citlivá pozornosť voči vášmu dieťaťu pri nástupe do školy mu pomôže prekonávať prekážky pri veľmi zásadnej životnej zmene.

PhDr. Ľudmila Hrdináková

FOTO © Pavol Matuška