dnes má meniny Bibiána
zajtra Oldrich
2.12. 2020
Prvý raz do školy?
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Aby sa dieťa mohlo stať prváčikom, musí byť zrelé. Čo to presne znamená?

Musí vedieť písmenká? Mať určité znalosti? Vedieť čítať?... Ani náhodou.

Byť zrelý na školu znamená mať určité kompetencie, respektíve schopnosti, ktoré nie sú tak zreteľné a tak ľahko pozorovateľné. A už vôbec to neznamená vedieť čítať, písať a počítať. Veď toto všetko ho má naučiť práve škola. Predškolák musí mať také schopnosti, aby sa mohol začať učiť v škole.

Ktoré sú to?
V nasledujúcich bodoch je zhrnuté základné minimum, ktoré by mal budúci školáčik zvládnuť.

1.    Psychologická pripravenosť
•    dieťa chce ísť do školy
•    je pripravené a ochotné zmeniť svoj doterajší status a postavenie - teší sa, že bude školákom, bude sa učiť „dospeláckym schopnostiam“ čítať a písať,
•    už  nechce byť škôlkarom,
•    dieťa je schopné udržať pozornosť, vie sa sústrediť na nejakú činnosť: schopnosť pracovať nad zadanou úlohou aspoň 10 min.
•    je ochotné podriaďovať sa pravidlám.

2.    Dieťa má vedomosti, zručností a schopností, ktoré mu pomôžu v škole
•    vie, na čo sú knihy,
•    vie sa orientovať na liste papiera – vie, že sa číta zľava doprava a zhora nadol,
•    pozná abecedné princípy – vie, že písmenká sú zástupcami hlások – zvukov reči,
•    má dobré zručnosti jemnej motoriky – kreslenie jednoduchých útvarov mu nerobí väčšie ťažkosti, nevyvoláva to uňho stres a nerobí mu ťažkosti opakované kreslenie (nácvik) jednoduchých tvarov,
•    vie používať nožnice,
•    ovláda dni týždňa,
•    vie pomenovať mesiace a obdobia roku,
•    vie rozoznať a pomenovať farby,
•    vie svoje meno, priezvisko, adresu,
•    má rozvinuté fonematické schopnosti – vie rozpoznať a identifikovať hlásky (zvuky) v slove,
•    pamäť: z desiatich slov si zapamätá 6 a viac,
•    ovládanie hovoreného jazyka: schopnosť zopakovať zložité a dlhé slovo,
•    má primeranú slovnú zásobu,
•    úroveň rozvoja reči: bohatá slovná zásoba, schopnosť rozpovedať rozprávanie podľa obrázkov, (predškolák má slovnú zásobu cca 6000 slov),
•    vie prerozprávať vypočuté,
•    zručnosť rúk a schopnosti jemnej motoriky potrebné na písanie: schopnosť skopírovať jednoduchší obrázok, schopnosť skopírovať jednoduchú frázu,
•    rozvoj logického myslenia (schopnosť vyhľadať zhodu / rozdiely, schopnosť zovšeobecňovať, schopnosť nájsť odlišný medzi podobnými objektmi, schopnosť rozložiť obrázky podľa obsahu v potrebnej následnosti),
•    priestorová orientácia: schopnosť vedieť pomenovať, kde sa nachádza predmet - vzadu, vpredu, za, pred, pod, dolu a pod.,
•    všeobecná orientácia v okolitom svete (všeobecné poznatky o okolitom svete): v Bratislave pomenovať významné miesta apod.,
•    elementárne matematické vedomosti a matematické predstavy: počítanie do 10, pojmy: priamy a opačný, schopnosť vyriešiť ľahkú úlohu s pomocou predmetov.

Motivácia
Hodnotí sa taktiež motivácia a vzťah dieťaťa ku škole – jeho kladné povedomie, že škola dáva možnosť dozvedať sa všeličo nové a zaujímavé, naučiť sa to, čo vie každý veľký. Dôležité sú i vonkajšie a na prvý pohľad nepodstatné javy:
    mama mi kúpi novú tašku – takú, ako majú školáci,
    budem mať svoj vlastný peračník a ďalšie.
Tieto poukazujú na to, aký vzťah má budúci školáčik ku škole a aké má očakávania a motivácie.
Okolo 6 - 7 rokov by to malo vedieť každé dieťa.


Dieťa nie je dostatočne pripravené na úlohu žiačika, ak:
•    je veľmi hravé,
•    nie je dostatočne samostatné,
•    nadmieru impulzívne, prchké, nekoncentrované, nesústredené,
•    nevie sa sústrediť na prácu,
•    nechápe inštrukcie,
•    vie príliš málo o najbližšom okolitom svete,
•    nevie porovnávať predmety,
•    nevie určiť zovšeobecňujúce slovo pre skupinu príbuzných javov, predmetov,
•    má rečové ťažkosti, nedostatky a poruchy,
•    nevie sa kontaktovať a komunikovať s vrstovníkmi,
•    nevie sa kontaktovať s dospelými alebo naopak je príliš neviazané.

PhDr. Ľudmila Hrdináková

FOTO © Ľudovit Mazan