dnes má meniny Kormélia
zajtra Sláva Slávka
17.12. 2018
Pupočníková krv zo Slovenska putuje opäť do USA
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Vo februári tohto roka bol pre amerického pacienta z Kalifornie vyžiadaný vhodný transplantát pupočníkovej krvi. Podobný scenár sa zopakoval v týchto dňoch – pupočníková krv zo Slovenska opäť putuje do USA, tentoraz pre 49-ročnú pacientku z New Yorku. Rovnako ako predošlému pacientovi, aj jej diagnostikovali závažné ochorenie nazývané myelodysplastický syndróm, pri ktorom je narušená krvotvorba v kostnej dreni. Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek je v takomto prípade nevyhnutná, a tak sa pre pacientku hľadal darca po celom svete. Pomocou medzinárodnej databázy darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi sa ho podarilo nájsť práve v Slovenskom registri placentárnych krvotvorných buniek, známom tiež pod anglickým názvom Eurocord-Slovakia. Od tejto jednotky pupočníkovej krvi závisí život americkej pacientky a transplantační lekári v miestnej nemocnici spravia všetko pre to, aby sa jej zdravotný stav zlepšil.

Prečo pupočníková krv?
Pri závažných ochoreniach, akým je aj myelodysplastický syndróm, dochádza k zlyhaniu tvorby krvi, ktoré si vyžaduje transplantáciu zdravých krvotvorných buniek. Tieto bunky je možné získať z kostnej drene, periférnej krvi alebo z pupočníkovej krvi odobranej pri narodení dieťaťa. Na zabezpečenie krvotvorných buniek od darcov slúžia verejné registre dobrovoľných darcov kostnej drene a registre zmrazenej a uskladnenej pupočníkovej krvi od dobrovoľných darcov, akým je aj Eurocord-Slovakia.

Vyššie čísla zvyšujú šance pacientov
Eurocord-Slovakia je od roku 2001 členom medzinárodnej výmennej siete darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi – Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) a od roku 2009 aj členom medzinárodného združenia najväčších verejných bánk pupočníkovej krvi NetCord. Výber vhodnej pupočníkovej krvi na zaradenie do medzinárodnej výmeny sa uskutočňuje na základe presne určených medicínskych a legislatívnych kritérií. Preto sa, bohužiaľ, iba 20 až 30 percent z realizovaných darovaných odberov pupočníkovej krvi zaradí do medzinárodného registra. „Dnes máme k dispozícii 295 jednotiek pupočníkovej krvi zaradených do medzinárodnej výmennej siete BMDW. V rokoch 2008 a 2009 sme zaznamenali 34 požiadaviek o informácie a dodatočné vyšetrenie našich jednotiek pupočníkovej krvi, pričom 5 z nich už bolo rezervovaných do USA, Francúzska a Rakúska. Dva transplantáty sme do USA už poskytli. Tieto jednotky od dobrovoľných darcov nemajú, samozrejme, nič spoločné s jednotkami zamrazenej pupočníkovej krvi, ktorých prípravu hradia rodičia pre svoje dieťa a jeho súrodencov a ktorých je dnes vyše 15 000. Spracovanie darovanej pupočníkovej krvi hradíme zo sponzorských príspevkov, napríklad z 2 % daní a zo zisku z našich laboratórnych služieb,“ vysvetľuje MUDr. Zohdy Hamid, zakladateľ registra a predseda správnej rady Eurocord-Slovakia. Počet jednotiek zaradených do registra rastie aj zásluhou projektu Rozšírenie slovenského registra pupočníkovej krvi. Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Cieľom tohto projektu je do roku 2011 rozšíriť Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek a pripraviť 400 nových, plne HLA typizovaných jednotiek pupočníkovej krvi do medzinárodnej výmeny,“ dodáva MUDr. Zohdy Hamid. Projekt sa realizuje od novembra 2007, samotné odbery sa začali vykonávať od júna 2008. Do dnešného dňa zrealizoval Eurocord-Slovakia v rámci projektu vyše 600 odberov pupočníkovej krvi, z toho 84 jednotiek, ktoré splnili požadované kritériá, bolo zaradených do siete BMDW a ďalších 170 je v procese testovania a zaraďovania. Stúpajúce čísla tak znamenajú vyššie šance pre pacientov na nájdenie vhodného darcu krvotvorných kmeňových buniek v medzinárodnej databáze. 

Hľadanie darcu
Tak ako táto pupočníková krv teraz pomôže pacientke v USA, rovnako môže krv zo zahraničia zachrániť život slovenským pacientom. Potrebná je však tzv. HLA kompatibilita medzi darcom a príjemcom. Transplantačné centrá vyhľadávajú vhodnú pupočníkovú krv pre svojich pacientov na základe HLA znakov prostredníctvom databázy medzinárodnej výmennej siete BMDW. Ak sa v databáze nájde vhodná pupočníková krv zo Slovenska, oslovia Eurocord-Slovakia s požiadavkou na poskytnutie podrobných informácií o vybranej jednotke. Ak je daná jednotka vyhovujúca, môžu požiadať o detailnejšie určenie HLA znakov či o zabezpečenie ďalších vyšetrení. Na základe týchto výsledkov vyšetrení sa transplantačné centrum rozhodne, či má záujem o jednotku pupočníkovej krvi. Ak jeho záujem trvá, požiada o rezerváciu a následné vydanie transplantátu. V prípade spomínanej americkej pacientky bolo potrebné transplantát prepustiť z registra a následne ho bezpečne dopraviť priamo do nemocnice, kde je pacientka hospitalizovaná. Takýto transport si vyžaduje maximálnu profesionalitu a precíznosť zo strany osloveného registra pupočníkovej krvi. Vydanie transplantátu zahraničnému pacientovi z registra Eurocord-Slovakia je dôkazom, že Slovensko je rovnocenný partner v medzinárodnej spolupráci registrov kostnej drene a pupočníkovej krvi.


Ing. Jana Tavačová


TLAČOVÁ SPRÁVA, Bratislava, 16. júla 2009