dnes má meniny Viliam
zajtra Vilma
28.5. 2020
Máte problémy s pamäťou?
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Keď sa problémy s pamäťou stanú prekážkou v dennom živote...
Problémy s pamäťou, ktoré začínajú byť prekážkou v dennom živote, môžu byť spočiatku veľmi nepatrné, ľahko sa prehliadnu a môžu sa pripisovať iným príčinám, napr. únave, stresu alebo starnutiu. Často to býva člen rodiny alebo priateľ, ktorý si prvý uvedomí závažnosť týchto príznakov a začne uvažovať o potrebe lekárskeho vyšetrenia.

Na posúdenie obáv členov rodiny alebo priateľov z poruchy pamäti u osoby, o ktorú sa starajú, bol vypracovaný dotazník. Získané odpovede je potrebné prediskutovať s lekárom.

Varovné signály Alzheimerovej choroby:
čerstvá strata pamäti postihujúca profesionálnu zručnosť
ťažkosti pri vykonávaní známych úloh
problém nájsť vhodné slová
dezorientácia v čase a priestore
znížená úroveň úsudku
problémy s abstraktným myslením
strácanie vecí
zmeny nálady a správania
zmeny osobnosti Strata iniciatívy

Zdroj: Alzheimer´s Association, 1996

Dotazník nájdete tu.

Máte problémy s pamäťou?
Môžete prísť na bezplatné vyšetrenie pamäti, ktoré môže odhaliť závažnejšie poruchy pamäti a poukázať na potrebu ďalšieho odborného vyšetrenia.

Vyšetrenie spočíva vo vyšetrení pamäťových schopností prostredníctvom testu, ktorý trvá cca 40 minút.

Kedy?
Každú stredu v Centre MEMORY na Mlynarovičovej 21 v Bratislave Petržalke od 13.00 do 17.00 hod.

Nutné je objednať sa telefonicky na čísle 02/ 62 41 41 43.

Centrum MEMORY
= preventívne, diagnostické, aktivačné, vzdelávacie centrum a špecializované zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou.