dnes má meniny Albína
zajtra Kormélia
16.12. 2018
Ako sa deti učia? Hra + pohyb = výuka
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Počas hry spoznávajú batoľatá prirodzeným spôsobom predmety, prevádzajú činnosti, ktoré stimulujú ich zmysly a rozvíjajú ich motorické schopnosti. Veľa z výskumov prevádzaných v poslednom čase sa týkalo spojenia hry a pohybu a ich vzťahu k intelektuálnemu rozvoju dieťaťa.

Bolo napríklad dokázané, že pohyb je nutný k prirodzenému rozvoju mentálnych funkcií, a že sa zmyslovo-motorické skúsenosti prenášajú počas hry priamo do centier slasti v mozgu. Bolo tiež objavené, že u dieťaťa, ktoré nemá možnosť hrať sa, sa motorická a časová koordinácia väčšinou nevyvíjajú správne.

Práve preto je veľmi dôležité, aby bol kongitívny vývoj stimulovaný čo najskôr tak, že dávame dieťaťu čo najviac príležitostí a prostriedkov k aktívnej zábave.

Tá časť mozgu, ktorá sa vyvíja ako prvá, je zodpovedná za zmysly a pohyb.

Časť mozgu podmieňujúca pohyb sa zúčastňuje procesu výuky – tieto dve časti sú neoddeliteľné.

Tak dochádza k tomu, že sa prvá hra batoľat nazýva „hra na cvičenie“. Dá sa pozorovať v zmyslovo-motorickej fáze vývoja, keď dieťa opakuje činnosť, aby ju pochopilo a prispôsobilo sa jej, aby vyvinulo činnosť a potvrdilo novo získanú schopnosť.

Pamätajte – pohyb, okrem telesného rozvoja, posiluje aj všetky kľúčové oblasti mozgu dieťaťa. Dbajte teda na to, aby sa dieťa počas hry pohybovalo.

Dr. Kahleen Alfano
vedúca Sekcie výskumu a rozvoja dieťaťa spoločnosti Fisher-Price Inc.

 

FOTO © Ivana Matušková