dnes má meniny Aurélia
zajtra Denis Denisa
31.10. 2020
"Sadíme my máje, čo nám dáte za ne?"
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Nezabudnite na bozk pod rozkvitnutou čerešňou heart

Tešíte sa na PRVÝ MÁJ? Ako ho slávili naši starí rodičia?

Stávaj, dievča, hore,
sadíme ti máje.
Ak hore nevstaneš,
mája nedostaneš.
Máj, máj, máj zelený,
vo dva rady sadený.

Keď začulo dievča túto pieseň spievanú pod svojím oblokom a sprevádzanú postavením mája, bolo to znakom veľkej ľúbosti, ktorú jej takto vyjadril mládenec pred celou obcou.

V predvečer prvého mája stavali slobodní mládenci svojim vyvoleným slobodným dievčatám pod obloky máje. Ako vyzerali? Na pätnásť až dvadsať metrov vysokej žrdi pripevnený vrcholec zo smreka alebo jedle či brezy s kmeňom očisteným od kôry a s korunou ozdobenou mašľami, stužkami, šatkami. Čím bohatšie bol máj vyzdobený, tým väčšie bolo bohatstvo devy súcej na vydaj. Po postavení mája vyvolenému dievčaťu daroval jej mládenec (na Orave) drevené hrable, pomaľované pestrými olejovými farbami a vykladané úlomkami zrkadla. Ak si ich dievča vzalo na hrabanie sena, celá obec mala verejne potvrdené, že záujem je obojstranný. Samozrejme, týmto vzácnym darom dievča seno nehrabalo, nieslo si aj druhé hrable, súce na prácu.
Ak sa dievčaťu na Liptove páčil máj, poslala mládencovi pierko z rozmarínu, ruty, klincov, ľadníka a ďalších kvetov. Súhlasom mládencových rodičov bola stuha do vlasov.

Máj bol ako symbol lásky vystavený celý mesiac.

Aby nebolo ľútosti pre ostatné dievčatá či chlapcov, ktorí sa ešte nezaľúbili, stavali mládenci ako spoločný dar pre všetky slobodné dievčatá máj uprostred dediny. Ten býval poväčšine nižší ako individuálne máje. Mládenci s muzikantom navštívili všetky dievky a každá im dala 1 – 2 ručníky, ktoré uviazali okolo vrcholca mája. Poslednú sobotu v mesiaci mládenci s muzikou opäť navštevovali dievčatá a od každej dostali peniaze na vyplatenie šatky. V poslednú nedeľu popoludní chodili chlapci máje "vyťukať" – váľať.

Pri stavaní mája či v iných obciach na prvého mája popoludní bola na obvyklom mieste v prírode tanečná zábava, majáles. Mládenci si zasúťažili aj v lezení po fľašu pálenky, ktorú si schovali v korune postaveného mája.

Ako to bolo kedysi dávno?
Už Gréci, Rimania, Etruskovia a ďalšie staroveké národy dávali pred prvým májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami.

V roku 1255, píše sa, stavali stromy (vo zvykoch všeobecne označované ako máje) na prvého mája, na Turíce a na Jána ako prejav úcty a žičlivosti pred kostol, radnicu, pred domy popredných mešťanostov a vážených osôb.

Od 15. storočia bolo postavenie mája znakom vážneho záujmu o dievča. Dokonca uchovalo sa svedectvo o rozhodnutí cirkevného súdu v Čechách, ktorý uznal právoplatnosť manželstva na základe sľubu lásky a vernosti a postavenia mája! Sľub bol daný bez svedkov a máj bol jeho verejným potvrdením. Tak to mohlo byť približne do polovice 16. storočia, odkedy musel pár prejsť cirkevným sobášnym obradom. Postavenie mája už nebolo natoľko záväzné.

Neskôr stavanie májov nadobudlo tri svoje symboliky:
– máj postavil mládenec dievčaťu, o ktoré sa vážne uchádzal
– máj bol spoločným darom darom mládencom všetkým slobodným dievčatám, ktoré dovŕšili dospelosť
– máj dostalo síce každé dievča, ak však mala dievčina svojho mládenca, jej máj sa odlišoval od ostatných ozdobou

Máj býval i nástrojom spoločenskej kritiky. Neobľúbeným ľuďom postavili vyschnutý strom, tzv. suchár.

Máj je teda lásky čas, potvrdený ešte i dnes kde-tu po slovenskom chotári ozdobenými májmi. Máj je čas majálesov, spievania i tancovačiek...
A sily prírody – okrem stavania májov mládež ovenčila lipovými či inými vetvičkami aj dedinské mosty a domy, aby tak boli chránené pred búrkou a krupobitím...

Pozor! Nezabúdajme aj na tieto ľudové povedačky:
Prvá májová noc z 30. apríla na 1. mája bola považovaná za noc čarodejníc. V túto noc sa vraj na vrchoch a krížnych cestách schádzali strigy a strigôni, ktorí sa potom rozchádzali po chotári a ničili mladú zeleň.

Ako sa proti ním naši predkovia bránili? Hlukom, práskaním bičov a trúbením na pastierskych trúbach.

A akú ešte magickú moc má mesiac máj?
Ak vás niečo bolí, umyte sa prvomájovou rosou. Je vraj účinným liekom a preventívnym prostriedkom proti bolestiam.

Ak bude v prvý májový týždeň pršať, znamená to dobrú a  bohatú úrodu.

Májový dážď' a chladnejšie počasie vítali všetci poľnohospodári, veď: „Studený máj, v stodole raj!“

Všetko živé, čo prišlo na svet v máji, malo sa zdarne vyvíjať. Májové mačatá, húsatá i jahňatá bývali najvhodnejšie na chov.

Deti narodené v tomto mesiaci majú byť šťastné! Ale: pretože májové stromy sú obsypané bielymi kvetmi, ľudia narodení v máji skoro šedivejú.

Mesiac máj však považovali za najmenej vhodný pre uzatváranie manželstva. Ale prečo...

Natália Mazanová

FOTO © Katarína Balanová