dnes má meniny Vladimíra
zajtra Hedviga
16.10. 2019
Nie je dôvod na spochybňovanie novely!
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila NR SR v piatok 21.apríla 2006 je prvým krokom k dorovnávaniu dôchodkov v súvislosti s prechodom na nový dôchodkový systém od 1.1.2004.
Jej cieľom bolo dorovnávať najmä veľké skupiny, ako sú starobní dôchodcovia, vdovy a vdovci, siroty, či poberatelia invalidných dôchodkov a rent. Aj preto novela zákona prináša riešenia pre viac ako 160 tisíc poberateľov dôchodkov.

Okrem nich však v systéme sociálneho poistenia vznikajú aj špecifické situácie, ktoré sú spôsobené súbehom rôznych typov nárokov vyplývajúcich zo sociálneho poistenia.

Výbor pre sociálne veci a bývanie pri prerokúvaní novely zákona diskutoval aj o pozostalostných dôchodkoch vypočítaných z tzv. fiktívnych starobných dôchodkov, ktoré vznikajú po poberateľovi invalidného dôchodku.

Ministerstvo práce sa stotožnilo s takou úpravou, ktorej cieľom je zabrániť možnému zníženiu pozostalostného dôchodku. Výbor preto odsúhlasil pozmeňovací návrh pani poslankyne Navrátilovej, ktorým sa vypustil výpočet pozostalostného dôchodku z fiktívneho starobného dôchodku invalidného dôchodcu. Pri hlasovaní v pléne NR SR však došlo ku kolízii a uvedený pozmeňovací návrh nebol komplexne schválený. Došlo síce k vypusteniu fiktívneho výpočtu pri vdovských a vdoveckých dôchodkoch, nie však pri sirotských dôchodkoch.

Napriek tomu nevidí rezort práce dôvod na spochybňovanie celkového textu novely zákona, ktorá prináša dorovnávanie pre podstatnú časť poberateľov rôznych druhov dôchodkov. Ustanovenia novely, ktoré sa týkajú problémov špecifických a počtom malých cieľových skupín, nadobúdajú účinnosť až k 1. januáru 2008. Vzniká tak dostatočný časový priestor na ich posúdenie tak, aby tieto špecifické nároky boli uspokojivo vyriešené.


tlačová správa Ministerstva sociálnych vecí, príce a rodiny Slovenskej republiky