dnes má meniny Vladimíra
zajtra Hedviga
16.10. 2019
Upozornenie na nekalé obchodné praktiky
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

V období od decembra 2005 do dnes zaevidoval Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 6 podnetov týkajúcich sa podomového predaja výhrevných piecok na ekologické kvapalné palivo (zn. Torino, Lazer), ktoré ponúka česká firma so sídlom v Olomouci prostredníctvom svojho zástupcu na Slovensku so sídlom v Skalici.

Firma zašle spotrebiteľovi návratový letáčik s textom: “zaslaním tohto letáku si objednávam bezplatné a podrobné informácie o výhrievačoch, vrátane cenových relácií”.

V prípade, že spotrebiteľ túto ponuku prijme a letáčik podpíše, v krátkej dobe ho navštívi zástupca spoločnosti, ktorý mu namiesto prospektov ponúkne praktickú ukážku výrobku s predvedením jeho funkcie v byte spotrebiteľa. Požiada spotrebiteľa, aby mu podpísal prehlásenie s nasledujúcim textom: “ Já, … meno … tímto prohlašuji, že jsem si výslovne sjednal návštevu zástupce firmy (meno, adresa a IČO fy v Olomovci) a pozval jej k sobě domu za účelem sjednání objednávky na prezentaci … (kamna Torino, resp. iná značka) ……… podpis kupujíciho.”

U p o z o r ň u j e m e ,  že spotrebiteľ podpísaním takéhoto vyhlásenia sa automaticky dobrovoľne vzdáva svojho práva na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní na základe zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji – zákon č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V zmluvných podmienkach kúpnej zmluvy je však uvedené, že po jej podpísaní oboma zúčastnenými stranami je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka aj Obchodného zákonníka, ale je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 25 % z kúpnej ceny.

Pri predvádzaní obchodný zástupca vystupuje veľmi dôveryhodne a prezentuje výrobok ako zariadenie vysoko efektívne a vysokorentabilné z ekonomického hľadiska aj z dôvodu minimálnej spotreby ekologického paliva, ktoré po vypálení vôbec nezapácha.

Po uzavretí kúpnej zmluvy je výrobok dodaný v priebehu 7 – 10 dní a dodávka je termínovaná v podvečerných až večerných hodinách s tým, že dopravca je v časovej tiesni, lebo musí vybaviť ešte ďalšie zásielky. Spotrebiteľovi odovzdá tovar aj s popisom výrobku a návodom na použitie a údržbu v slovenskom jazyku a po potvrdení prevzatia urýchlene odchádza. Po prečítaní návodu spotrebiteľ zistí, že ho napr. nemôže používať v miestnostiach napr. bez vetrania, kde to plánoval, prípadne, kde ho aj zástupca spoločnosti predvádzal, ale neupozornil ho na uvedené zákazy, či odporúčania. Následne na to, zistia, že ho nemôžu vrátiť predávajúcemu bez zmluvnej pokuty a obracajú sa o pomoc na SOI.

Z uvedených dôvodov SOI upozorňuje, aby si spotrebitelia pre svoju ochranu dávali pozor pri podpisovaní akejkoľvek zmluvy, resp. vyhlásení a tieto si dobre prečítali. Overili si tvrdenia predávajúceho o vlastnostiach výrobku  a vopred sa nevzdávali svojich práv, ktoré im zaručuje platná legislatíva, prípadne aby sa neviazali k povinnému plneniu, s ktorým nemienia súhlasiť.

Slovenská obchodná inšpekcia nemá také kompetencie, aby mohla vstúpiť do občiansko-právnych vzťahov a rozhodovať vo veci. Vykonáva dohľad zákonov pri predaji tovaru a poskytovaní služieb iba z hľadiska verejného práva.


Slovenská obchodná inšpekcia
marec 2006