dnes má meniny Sergej
zajtra Alojza
22.10. 2018
Nebezpečný výrobok - ručný mixér Philips Cucina
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Inšpektori SOI v rámci svojej kontrolnej činnosti zistili na vnútornom trhu SR nebezpečný výrobok, ktorý bol SOI postúpený cez systém RAPEX od kontaktného miesta MH SR.

Kontrolou bol zistený nebezpečný výrobok:
Ručný mixér Philips Cucina, modely HR 1560, HR 1561 a HR 1565, sériové čísla od 04420 do 05170; vyrobené medzi októbrom 2004 a aprílom 2005

pôvod: ČR
Na výrobku sa nachádza značka zhody CE.

Elektrický kuchynský mixér s prídavným zariadením pre šľahanie a miesičom.

Druh nebezpečnosti:
Riziko vážneho poranenia ruky.

Príčiny nebezpečnosti:
V uvedených výrobkoch nebolo zabezpečené pri náhodnom stlačení tlačidla Turbo blokovanie pohybu motora vypnutého zariadenia. V dôsledku toho  užívatelia pri uchopení zariadenia a náhodnom stlačení tlačidla Turbo uviedli motor do činnosti a rýchlo rotujúce háky na miesenie alebo metličky na šľahanie im potom spôsobili poranenie ruky. Pri uvedených typoch spotrebičov sa stalo v Nemecku niekoľko nehôd v dôsledku ich  používania pri nerešpektovaní pokynov podľa návodu na použitie a  to neodpojením sieťového prívodu pred výmenou nástavcov na  šľahanie alebo miešanie.

Opatrenia na ochranu trhu:
Slovenská obchodná inšpekcia zakázala predaj nebezpečných výrobkov. Spotrebiteľ má možnosť vrátiť výrobok a pritom má nárok na vrátenie celej sumy zaplatenej pri kúpe.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Slovenská obchodná inšpekcia (25.01.2006)