dnes má meniny Albína
zajtra Kormélia
16.12. 2018
Nebezpečný výrobok: Stolová lampa vo forme motorky
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Inšpektori SOI v rámci svojej kontrolnej činnosti zistili na vnútornom trhu SR nebezpečný výrobok, ktorý bol SOI postúpený cez systém RAPEX od kontaktného miesta MH SR:

Stolová lampa s keramickým stojanom vo forme motorky, zn. Rába-Lux, typ č. 4982

pôvod: Čína
Na výrobku sa nachádza CE značka.

Stolová lampa s keramickým stojanom vo forme motorky, ktorá môže byť považovaná za hračku pre deti. Rozmery lampy: 23,5 cm x 23,5 cm x 24 cm.

Druh nebezpečnosti:
Riziko popálenia a požiaru.

Príčiny nebezpečnosti:
Uvedená prenosná lampa nie je vybavené transformátorom/konvertorom. Chýba varovné upozornenie pripojené k uvedenému výrobku, ktoré by zakazovalo jeho používanie deťmi. Použitá kovová hrdlová tvarovka, fixujúca objímku žiarovky, sa môže uvoľniť počas vymieňania žiarovky a uvedená objímka žiarovky môže byť odmontovaná bez použitia akéhokoľvek náradia. Najvyššia dosiahnutá teplota žiarovky je 217,3 0 C.

Opatrenia na ochranu trhu:

Na podnet Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolovaná osoba prijala opatrenie, na základe ktorého stiahla tento nebezpečný výrobok z predaja a zabezpečila informovanie spotrebiteľov o možnosti jeho vrátenia. Spotrebiteľ má pritom nárok na vrátenie celej sumy zaplatenej pri kúpe.
Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

Slovenská obchodná inšpekcia (17.01.2006)