dnes má meniny Vladimír
zajtra Jakub
24.7. 2019
Makulárna degenerácia: koho najviac ohrozuje?
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Prirodzený systém obrany oka
Časť žiarenia slnečného svetla spôsobuje v ľudskom organizme procesy, ktoré vedú k uvoľňovaniu oxidačných látok, zvaných voľné radikály. Tie môžu poškodiť sietnicu, čo môže spôsobiť nenávratné poškodenie zraku a stratu videnia. Za normálneho stavu fungujú mikroživiny luteín a zeaxantín ako vnútorné slnečné okuliare, ktoré filtrují modrú zložku slnečného žiarenia a fungujú ako antioxidanty. Koncentrácia týchto karoténoidov, ktoré sú súčasťou makulárneho pigmentu, s pribúdajúcim vekom klesá.

Rizikové faktory
S pribúdajúcim vekom je obranný systém okra zraniteľnejší a vyžaduje čoraz väčšiu pomoc. Dostatočný prísun nevyhnutných vitamínov, minerálov a úplne nenahraditeľného luteínu a zeaxantínu je možné zabezpečiť každodenným dopĺňaním odporúčaného množstva týchto látok pomocou prípravku Ocuvite Lutein. Užívanie potravinových doplnkov sa odporúča obzvlášť starším ľuďom a tým, ktorým hrozí vyššie riziko makulárnej degenerácie.

Okrem veku, „prirodzenej“ príčiny makulárnej degenerácie, pôsobí na prirodzený obranný mechanizmus tela niekoľko ďalších „rizikových faktorov“, ktoré tak zvyšujú výskyt makulárnej degenerácie podmienenej vekom. 

Vysoké riziko
predstavuje:
? nízka hustota makulárneho pigmentu: štúdie ukazujú, že hustota makulárneho pigmentu je oveľa vyššia pri zdravých očiach, ako pri očiach postihnutých makulárnou degeneráciou. Pritom nízka hustota makulárneho pigmentu je príčinou, a nie dôsledkom makulárnej degenerácie. Obsah luteínu a zeaxantínu zodpovedá makulárnej hustote: čím vyššia je koncentrácia oboch karoténoidov, tým vyššia je makulárna hustota a tým nižšie je zároveň riziko ochorenia na makulárnu degeneráciu
? fajčenie: riziko ochorenia na AMD je u fajčiarov dvakrát vyššie ako u nefajčiarov, lebo dym z cigariet zvyšuje uvoľňovanie voľných radikálov 
? nesprávna výživa: bez vyváženej stravy bohatej na antioxidanty, ako je vitamín C a E, antioxidačné enzýmy a luteín a zeaxantín, ktoré sa nachádzajú v zelenej zelenine (kapusta, špenát, brokolica, hrášok, ružičkový kel, kukurica atď.) je obranný systém tela oslabený<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
? obezita: oči obéznych ľudí vykazujú nízke hodnoty karoténoidov
? priame a dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu: poškodzuje sietnicu, preto sa dôrazne odporúča nosiť slnečné okuliare
? farba dúhovky: čím svetlejšia dúhovka, tým vyššie riziko AMD
? etnický pôvod: belosi ochorejú na AMD častejšie ako černosi
? pohlavie: ženy sú väčšmi ohrozené touto chorobou ako muži
? rodinné dispozície: ľuďom, ktorí majú AMD v rodinnej anamnéze, čelia väčšej hrozbe tohto ochorenia
? genetické faktory: gény alebo ich kombinácie môžu ojedinele predstavovať vyššie riziko
? vysoký tlak môže spôsobiť trombózu v očných cievkach, čo môže zapríčiniť makulárnu degeneráciu
? ak už postihla VPMD jedno oko, je vyššia pravdepodobnosť, že ochorie aj to druhé


Preventívne opatrenia
Ochrana  a prevencia sú v prípade makulárnej degenerácie mimoriadne dôležité, lebo choroba je nevyliečiteľná – stratený zrak už nemožno prinavrátiť! 

Rozsiahle vedecké výskumy a štúdie potvrdzujú, že príjem potrebných látok v doplnkoch stravy pôsobí ako prevencia, lebo znižuje rizikom makulárnej degenerácie a spomaľuje jej rozvoj. Štúdia očných chorôb podmienených vekom (Age-Related Eye Disease Study – AREDS)dokazuje, že denný príjem antioxidantov, zinku, vitamínov C, E a karoténoidov pomáha znižovať postup pokročilej makulárnej degenerácie. Podľa ďalších vedeckých štúdií dlhodobé užívanie luteínu a zeaxantínu zvyšuje hustotu makulárneho pigmentu, čo znižuje riziko ochorenia na vekom podmienenú makulárnu degeneráciu.

Zdroje:
Ocuvite Scientific News No.2 (John Nolan inter alia) and No. 3 (Orla O’Donovan intern alia)
Klein intern alia, The Epidemiology of Age-Related Macular Degeneration, „Perspective“, Vol. 137, No. 3, 2004
http://www.ocuvite-medialibrary.com