dnes má meniny Iĺja Eliáš
zajtra Daniel
20.7. 2018
Varovné signály Alzheimerovej choroby
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Zhoršujúce sa problémy s pamäťou, ktoré začínajú byť prekážkou v dennom živote, môžu byť spočiatku veľmi nepatrné, ľahko sa prehliadnu a môžu sa pripisovať iným príčinám, ako sú únava, stres alebo starnutie. Často to býva člen rodiny alebo priateľ, ktorý si prvý uvedomí závažnosť týchto príznakov a začne uvažovať o potrebe lekárskeho vyšetrenia.
Približne 4 milióny Američanov trpia na Alzheimerovu chorobu - najčastejšiu formu demencie. Štúdie ukázali, že symptómy choroby sa objavujú už 3,1 až 5,1 roka pred stanovením diagnózy. Aj keď je choroba nevyliečiteľná, príznaky Alzheimerovej choroby sa dajú liečbou ovplyvniť. Bez liečby progredujú symptómy Alzheimerovej choroby rýchlejšie. Preto čím skôr sa príznaky odhalia, tým skôr a účinnejšie možno chorému pomôcť.

Varovné signály Alzheimerovej choroby:
1. Čerstvá strata pamäti postihujúca profesionálnu zručnosť

2. Ťažkosti pri vykonávaní známych úloh
3. Problém nájsť vhodné slová
4. Dezorientácia v čase a priestore
5. Znížená úroveň úsudku
6. Problémy s abstraktn?m myslením
7. Strácanie vecí
8. Zmeny nálady a chovania
9. Zmeny osobnosti
10. Strata iniciatívy

Pre získanie ďalších informácií o Alzheimerovej chorobe a jej liečbe môžete kontaktovať občianske združenie:
Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Dúbravská cesta 9
842 45 Bratislava
Tel./Fax: 02 / 5479 1998