dnes má meniny Edita
zajtra Cyprián
26.9. 2018
Ľudský mozog a Alzheimerova choroba
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Ľudský mozog pozostáva z niekoľkých miliónov nervových buniek, ktoré medzi sebou vzájomne komunikujú. Neustále vymieňanie informácií, ich rýchly prenos, spracovanie a ukladanie, sú hlavnými pracovnými činnosťami všetkých neurónov. Stačí však „drobné zaváhanie“ a bunka sa môže poľahky odpojiť z dobre organizovaného systému.

obr2Stáva sa nezávislou a procesy, ktoré sa v nej odohrávajú sa postupne vymykajú jej kontrole. Z doposiaľ neznámych príčin sa v ich tele začne hromadiť zvláštna bielkovina, svetu známa pod menom tau proteín. Bunka sa pokúša nadprodukciu riešiť svojským spôsobom, začne ho ukladať do všetkých častí svojho tela (pozri obrázok č. 1, čienou farbou je označený hromadiaci sa tau proteín). Postihnutá bunka postupne chradne, v jej tele sa začínajú vytvárať nerozpustné vlákna, ktoré vypĺňajú celý vnútrobunkový priestor (pozri obrázok č. 2). Takýto stav môže trvať niekoľko rokov a končí vždy smrťou.

obr3V mozgu starších ľudí dochádza často k vytváraniu chybných bielkovín. Nevhodné rozštiepenie spôsobuje hromadenie sa ďalšieho nebezpečného mozgového agresora a ním je amyloidový proteín. Za normálnych podmienok sa nachádza na membráne buniek, kde je zostrihovaný podľa presného predpisu. Ak však dôjde k nesprávnemu naštiepeniu, stáva sa nepotrebným a začína sa usadzovať v tesnej blízkosti buniek, kde vytvára okrúhle útvary podobné kométam (pozri obrázok č. 3
). Tieto štruktúry však nie su viditeľné voľným okom, preto sa musia farbiť a pozorovať pod mikroskopom.
Pri Alzheimerovej chorobe ich počet prudko vzrastá (pozri obrázok č. 4
) a preto sa používa pre diagnostické účely, rovnako ako vláknité štruktúry tvorené tau proteínom.

obr4Diagnostika oboch charakteristických štruktúr je založená na farbení pomocou špecifických protilátok, ktoré sa viažu na jedno konkrétne miesto toho daného proteínu. Na pracovisku Neuroimunologického ústavu bolo pripravených hneď niekoľko takýchto vysokošpecifických protilátok rozpoznávajúcich rôzne formy tau proteínu a amyloidu (pozri obrázky). Vďaka tomu dnes môžeme s vysokou presnosťou posmrtne diagnostikovať jednotlivé typy demencií vyskytujúcich sa na Slovensku.

Centrum MEMORY
= preventívne, diagnostické, aktivačné, vzdelávacie centrum a špecializované zariadenie pre ľudí s poruchami pamäti a pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou.