dnes má meniny Sergej
zajtra Alojza
22.10. 2018
Rodičovský príspevok a rodičovská dovolenka
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Rodičovská dovolenka - začína sa spravidla hneď po skončení materskej dovolenky. Dĺžka rodičovskej dovolenky je u nás 3 roky, v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa je to 6 rokov.

Rodičovský príspevok je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi na zabezpečenie osobnej starostlivosti a riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku dieťaťa.

Výška príspevku
• 4 110 Sk mesačne

ak rodič v období, keď sa stará o dieťa, zároveň vykonáva aj zárobkovú činnosť alebo poberá dávku nemocenského poistenia okrem materského, rodičovský príspevok je 1 300 Sk mesačne

pri súčasnom vyplácaní rodičovského príspevku obidvom rodičom, alebo ak jeden rodič poberá materské, patrí rodičovský príspevok druhému rodičovi len za jeden kalendárny mesiac

• o jednorazový rodičovský príspevok  1 200 Sk (ide  o rodičovský príspevok pre  druhého rodiča) môže požiadať  druhý rodič do  troch mesiacov veku dieťaťa


Interval výplaty 
príspevok sa vypláca mesačne


Kto môže o dávku požiadať
• rodič dieťaťa 

• osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, nahrádzajúcej starostlivosť rodičov


Podmienky nároku
osobná starostlivosť a riadna starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (týka sa len cudzincov) oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky

• trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (týka sa len cudzincov) dieťaťa na území  Slovenskej republiky


Kto dávku vypláca
• úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo jeho pracovisko podľa miesta trvalého bydliska  matky, alebo oprávnenej osoby, tu treba o príspevok aj požiadať

• tlačivo žiadosti nájdete aj v časti Dávkový informačný systém


Predpokladané zmeny
príspevok sa nariadením vlády môže zvýšiť vždy  v septembri daného roka 


Štatistika poberateľov 
v roku 2001 -  131 467 poberateľov

v roku 2002 – 128 873 poberateľov

v roku 2003 – vo výške 3 790 Sk – 116 649 poberateľov 
  
                      - vo výške 1 200 Sk –    8 350 poberateľov 
 
                       - 1200 druhý rodič –     36 203 poberateľov


v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


foto: Monika Caňová