dnes má meniny Alena
zajtra Soňa
27.3. 2019
Parlament schválil šesť reformných zákonov
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Tlačová správa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky schválila všetkých šesť reformných zákonov. Zatiaľ uvádzame znenie pôvodných návrhov (platé znenie zverejníme po podpise zákonov prezidentom republiky):

o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

o rozsahu zdravotnej starostlivosti, uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivostizdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

o záchrannej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

o zdravotnom poistení 
a o zmene zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

o zdravotných poisťovniach
, dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.