dnes má meniny Oľga
zajtra Vladimír
23.7. 2019
„Čo je vlastne humanita?“
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Okrúhly stôl „Čo je vlastne humanita?“ - súčasť 7. ročníka podujatia Humanitný čin roka - Dôvera životu



Doba, v ktorej žijeme, nás robí svojou uponáhľanosťou menej všímavými a viac uzatvorenejšími. O to viac si potom vážime, ak aj v bežnom živote presvitne náznak ľudskosti, dobroty, nezištnosti a stretneme sa s človekom, pre ktorého je pomáhať iným celkom prirodzené.

Nezištných a šľachetných ľudí hľadá Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá už siedmy rok, spoločne so Slovenským Červeným krížom a pod záštitou prezidenta SR, vyhlásila iniciatívu Humanitný čin roka 2003 - Dôvera životu.



"Každý šľachetný čin, ktorý pomohol zachrániť  život alebo zdravie,  si zaslúži naše uznanie. Iniciatívou Humanitného činu roka chceme upozorniť na ľudí, ktorí sú hodní ocenenia za svoju obetavosť a humanitu", zdôraznil generálny riaditeľ VZP Dôvera Ing. Branislav Hološ.



Vyhlásenie iniciatívy Humanitný čin roka 2003 - Dôvera životu bolo spojené aj s diskusiou osobností z politického a spoločenského života na tému " Čo je vlastne humanita?", ktorá sa uskutočnila 12. novembra 2003 v priestoroch Miestodržiteľského paláca.





Čo je to vlastne humanita? Ako a čím sa prejavuje? Čo znamená správať sa humánne? Čo je humanitný čin, ktorý si zaslúži ocenenie? - o týchto otázkach diskutovali Ing. Branislav Hološ, generálny riaditeľ VZP Dôvera, PhDr. Milan Kručay, CSc., prezident Slovenského Červeného kríža, Zuzana Martináková, podpredsedníčka NR SR, Edit Bauer, podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie, prof. MUDr. Ján Štencl, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, Zuzana Krútka, Slovenský syndikát novinárov, Eva Siracká, prezidentka Ligy proti rakovine, Dušan Ondrušek, Centrum prevencie a riešenia konfliktov, Iveta Malachovská, moderátorka TV Markíza, Bohdan Telgársky, generálny sekretár Slovenského Červeného kríža, Miroslav Cipár, akademický maliar, Štefan Tvarožek, riaditeľ Domova sociálnych služieb pre deti - Gaudeamus, Mgr. Vilma Cipárová, Medzinárodný klub žien, Ľudovít Zárecký, šéfredaktor Zdravotníckych novín, Patrik Herman, moderátor TV Markíza a doc. MUDr. Mária Šustrová, CSc., vedúca oddelenia preventívnej a klinickej   medicíny, ktorá v roku 2000 získala ocenenie za Humanitný čin roka 2000, za vynikajúce výsledky v  práci s deťmi postihnutými Downovým syndrómom. 



O význame slova humanita zvyčajne nemáme čas premýšľať. V synonymickom slovníku slovenčiny je pre humanitu takéto vysvetlenie: cit pre blížneho, ľudskosť, humánnosť, charita; humánny znamená zameraný na človeka, sledujúci jeho dobro, zodpovedajúci ľudskosti, vyplývajúci ľudskosti, ľudomilný, filantropický, človečenský, dobročinný.



Podľa nemeckého filozofa J.G. Herdera "humanita organicky súvisí so vzdelaním; humanita je poklad a vymoženosť všetkých ľudských snáh a zároveň je aj umením ľudského rodu. Výchova k humanite je dielom, v ktorom treba neustále pokračovať, ak nechceme upadnúť späť do zvieratstva a brutality."



Ako povedala počas diskusie MUDr. Mária Šustrová z Oddelenia preventívnej a klinickej medicíny, nositeľka ocenenia Humanitný čin roka 2000: "Ľudia, ktorí naozaj robia dobro, tí žijú v anonymite - nechcú o dobre rozprávať, konajú ho."



K slovám pani doktorky sa pridala aj pani Eva Siracká, predsedníčka Ligy proti rakovine: "Bohužiaľ, žijú medzi nami ľudia, o ktorých verejnosť nevie a preto treba tieto ich činy zverejňovať. Na humanitu nie je žiadna definícia - je to mozaika, ktorá sa skladá akoby z kamienkov. Ja som si dala celoživotnú úlohu, že budem humanizovať medicínu - a to nie je ľahká úloha. Z praxe je vidieť, že humanizmus, konkrétne v medicíne, sa vytráca. Medzery sú aj vo vzťahu lekár - pacient."



Zuzana Martináková, podpredsedníčka NR SR, v diskusii za okrúhlym stolom uviedla: "Odmietam teóriu , že najskôr sa musíme postarať o nejaké naše ekonomické blaho a potom môžeme konať dobro. Myslím, že tieto dve veci sú nedeliteľné. Humanitu, ľudskosť a sociálne cítenie má každý človek - záleží len od toho, ako sa prejaví. Je to dar, ktorý dostane každý do vienka a dá sa pestovať alebo potláčať. Preto je našou úlohou v našich deťoch tento dar pestovať, a potom budeme mať veľa dospelých, ktorí budú konať humánne. Najcennejšie, čo v spoločnosti máme, je schopnosť pomáhať, a práve preto treba pristupovať s veľkou úctou k ľuďom, ktorí ocenenie za Humanitný čin dostanú." 



Edit Bauerová, podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie, v diskusii za okrúhlym stolom zdôraznila: "Rozširujúci sa individualizmus potláča prejavy humanity," a dodala, že tí, ktorí konajú humánne, si často pripadajú neprirodzene. "Ale z praxe vidím, že ľudia majú sklon k humanite, aj keď to dobre skrývajú - a dvere k humanite je potrebné pootvárať. Je dôležité uvedomiť si, že okrem ekonomických hodnôt, ktoré v súčasnosti dominujú, sú aj iné hodnoty."



Jej vyjadrenie doplnil Prof. MUDr. Ján Štencl, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity: "Humanita nie je o rozdávaní prebytkov - nie je to prejav humánnosti, keď dávam z plného stola, zo zvyškov. Humanita je, keď sa podelím z mála, čo mám,  s tými, čo to potrebujú."
 
Kresťanstvo chápe humanitu ako lásku k blížnemu, ktorá má rovnakú hodnotu ako Božia láska, resp. bratstvo: "Čo ste urobili jednému z mojich najmenších, urobili ste mne" (Evanjelium sv. Matúša 25:40).



"Humanita je aj o láske a rodine. Cesta k rozšíreniu humanity vedie aj cez život v kompletných rodinách, v ktorých sa pestuje láska. Láska je veľmi silný motív humanity,"- zdôraznila Iveta Malachovská, moderátorka TV Markíza.



Občania, inštitúcie, združenia a zdravotnícke zariadenia sa môžu do aktivity Humanitný čin roka 2003 - Dôvera životu - zapojiť tak, že pošlú svoje návrhy na ocenenie na adresu Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera, Špitálska 35, P.O. BOX 230, 810 00 Bratislava 1. Návrhy je možné posielať až do 23. januára 2004.



Iniciatíva Humanitný čin roka 2003 oceňuje návrhy v týchto kategóriách: 
1. záchrana života a poskytnutie prvej pomoci,
2. darcovstvo orgánov vhodných na transplantáciu, darcovstvo krvi, kostnej drene,
3. významný medicínsky prínos,
4. iné humánne aktivity s významným spoločenským dosahom.
Tradičným ocenením je "Cena novinárov" za Humanitný čin roka, ktorú vyhodnocuje komisia tvorená zo zástupcov médií.



Podrobné informácie o 7. ročníku iniciatívy Humanitný čin roka 2003 - Dôvera životu, nájdete na web stránke www.humanitnycin.sk .