dnes má meniny Jakub
zajtra Anna Hana
25.7. 2021
KRVNÝ OBEH PLODU
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

V 3. týždni vývoja sa už nemôže embryo ďalej dostatočne vyživovať jednoduchou difúziou (prestupom látok v smere gradientu). V embryu preto vzniká vlastný embryonálny cievny systém.

V tomto istom časovom období vývoja sa začína súčasne vyvíjať aj dočasný orgán, slúžiaci počas vnútromaternicového vývoja na látkovú výmenu medzi plodom a matkou - placenta (plodový alebo materský koláč). Všetky výživné látky, kyslík, voda, soli, hormóny, vitamíny a protilátky tak prichádzajú z matky do plodu cez placentu. Opačným smerom z plodu do matky prechádzajú cez placentu hormóny, oxid uhličitý, odpadové dusíkové látky a iné. Nosičom týchto látok je krv.

Krv plodu cirkuluje v kapilárach placentárnych klkov, odkiaľ sa vracia do plodu pupočníkom cez pupočníkovú žilu (vena umbilicalis).
Táto okysličená krv (funkciu pľúc nahrádza placenta) je saturovaná kyslíkom približne na 80%. Cez pupočníkovú žilu prúdi smerom k pečeni. Väčší objem tejto krvi obchádza pečeň. Vlieva sa cez široký skrat ductus venosus Arantii (Arantiiho žilová spojka) do dolnej dutej žily (vena cava inferior), pozri obrázok.

Menšia časť krvi prúdi vetvami pupočníkovej žily do kapilár (najmenšie cievy) pečene. Po odovzdaní kyslíka a výživných látok z kapilár pečene krv odchádza do dolnej dutej žily. Do Arantiiho žilovej spojky ako aj do dolnej dutej žily sa prostredníctvom vrátnicovej žily (vena portae) dostáva aj málo okysličená krv z čreva a dolných častí plodu. Preto krv v dolnej dutej žile pred vstupom do srdca obsahuje zmiešanú krv nasýtenú kyslíkom asi na 67%. Vyústenie dolnej dutej žily do pravej predsiene je na úrovni oproti otvoru - foramen ovale (oválne okienko). Preto prúd krvi, vtekajúci do pravej predsiene je nasmerovaný tak, aby cez tento otvor plynule pretekal do ľavej predsiene, pozri obrázok (červené šípky).
Nasmerovanie prúdu krvi napomáha postavenie Eustachovej chlopničky v pravej predsieni. Okysličená krv sa pri foramen ovale rozdelí pomocou vyvýšeniny medzipredsieňovej prepážky na dva prúdy. Prúd väčšieho objemu vteká do ľavej predsiene. Prúd menšieho objemu krvi po prijatí odkysličenej žilovej krvi z hornej dutej žily (vena cava superior) a koronárneho sinu (sinus coronarius) vteká z pravej predsiene do pravej komory.

Okysličená krv sa v ľavej predsieni premieša s malým objemom odkysličenej krvi pritekajúcej sem pľúcnymi žilami z nezavzdušnených pľúc, vteká do ľavej komory a z nej do aorty. Nasýtenie krvi kyslíkom v aortálnom oblúku je asi 62%. Táto krv prichádza cez tepny aortálneho oblúka do tkanív hlavy, krku a horných končatín. Preto sú tieto časti plodu lepšie zásobené kyslíkom ako dolná polovica tela a rýchlejšie sa vyvíjajú.

Krv z pravej komory prechádza cez pľúcnu artériu (arteria pulmonalis) do jej ramien, pravého a ľavého. Do pľúc sa však z celkového objemu krvi dostane len 10-15% pre vysoký cievny odpor nerozopnutého a nezavzdušneného pľúcneho parenchýmu. 85-90% objemu krvi z pľúcnej artérie obchádza pľúca cez širokú cievnu spojku ductus arteriosus Botalli (Botalliho tepnová spojka) a vlieva sa priamo do zostupnej časti aorty, kde sa premieša s okysličenou krvou prichádzajúcou sem z aortálneho oblúka.

Vysoký cievny odpor pľúcneho riečišťa je spôsobený najmä svalovinou ciev. Tlak v pľúcach plodu je 5 x vyšší ako v ostatných cievach. To spôsobuje, že pravá polovica srdca pracuje pod vyšším tlakom ako ľavá. Tým sa umožní rýchly prietok krvi v smere tlakového gradientu t.j. z pravej predsiene do ľavej cez foramen ovale a z pľúcnej artérie do zostupnej aorty cez ductus arteriosus Botalli.

Po premiešaní krvi v zostupnej čast aorty je jej saturácia znížená. Preto krv ďalej prúdiaca k orgánom hrudníka, brucha a do dolných končatín je málo okysličená, čo spôsobuje pomalší rast týchto častí plodu. Fetálna krv sa vracia cez pravú a ľavú pupočníkovú tepnu ( arteria umbilicalis dextra et sinistra ) pupočníkom do placenty na ďalšie okysličovanie, a tak sa opakuje cirkulácia fetálnej krvi až do pôrodu.


Obrázok:
Krvný obeh plodu. (šípky označujú smer prúdenia krvi, červená farba - okysličená krv, fialová – zmiešaná krv, modrá - odkysličená krv ).
1. cievy placenty
2. pupočníková žila
3. dolná dutá žila
4. pečeň
5. ductus venosus Arantii
6. dolná dutá žila (s okysličenou krvou)
7. pravá komora
8. okysličená krv pretekajúca cez foramen ovale
9. pravá predsieň
10. pravé a ľavé pľúca
11. pravé a ľavé pľúcne žily
12. pravé rameno pľúcnej artérie
13. horná dutá žila
14. ľavá predsieň
15. aortálny oblúk
16. ductus arteriosus Botalli
17. pľúcna artéria
18. ľavá komora
19. zostupná aorta
20. vrátnicová žila
21. črevo
22. pravá a ľavá pupočníková tepna

MUDr. Robert Dinka