dnes má meniny Matúš
zajtra Móric
21.9. 2018
Maternita - dôstojný príchod na svet
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Na konci roka 2001 vzniklo občianske združenie Maternita. Stalo sa tak po takmer ročnej príprave a jeho vznik okrem iného inšpirovala veľká medzinárodná konferencia Privádzame deti na svet, ktorá sa konala vo februári 2001 v Prahe.
Cieľom združenia je podnikať kroky smerom k humanizácii pôrodníctva na Slovensku a dosiahnuť, aby nastávajúce mamičky mali možnosť voľby pri pôrode a mali pritom plnú podporu ostatnej spoločnosti a k dispozícii kvalifikovanú pomoc.

Deti na Slovensku stále ešte prichádzajú na svet v rozpore s odporúčaniami WHO – svetovej zdravotníckej organizácie a sú pritom porušované ľudské práva rodičky i práva rodičky

ako užívateľky zdravotníckej starostlivosti.Občianske združenie Maternita momentálne zhromažďuje výpovede žien so skúsenosťami z pôrodníc na celom Slovensku a už teraz je zjavné, že hoci niekoľko pôrodníc nesie označenie Baby Friendly Hospital (BFH), v praxi tomu tak nie je. Po stretnuti so zástupkyňou UNICEF MUDr. Halamovou, ktorej boli prezentované osobné skúsenosti žien z pôrodníc so štatútom BFH, združenie smeruje k spolupráci s UNICEF na monitorovaní skutočných podmienok v pôrodniciach. Spoločne budeme usilovať o ich nápravu a v nevyhnutnom prípade budeme trvať na dočasnom odobratí štatútu BFH. Výstupom tejto aktivity by mala byť knižka zostavená z príbehov žien v slovenských pôrodniciach i prehľad ponúkaných služieb a podmienok na Slovensku. Takýto sprievodca pôrodnicami už existuje napríklad aj v Čechách.To je zatiaľ jeden zo spôsobov, ako prakticky upozorniť na to, že zmeny v pôrodníctve i v prístupe k ženám, sú nevyhnutné, ak sa aj naďalej nemá stále viac slovenských žien rozhodovať pre pôrod v Čechách.Hlavným cieľom združenia Maternita je teda zmena, čo sa týka rutinných spôsobov pri pôrode (holenie, klystýr, epiziotómia, kvapačky), zmena správania sa zdravotníckeho personálu a možnosť voľby (spôsobu, miesta, polohy, s kým chce pôrod zdieľať, ktorý zdravotník má asistovať...)v samotných pôrodniciach. Medzi ďalšie ciele patrí podpora zriaďovania pôrodných domov, ktoré by boli už od samého začiatku stopercentne Baby Friendly. To znamená, že ženy by rodili v príjemnom prostredí, spôsobom, aký si vyberú, s ľuďmi, ktorých si vyberú, dieťa sa nenarodí do oslepujúceho svetla, nebude sa hneď umývať, vážiť, nebude okamžite prestrihnutá pupočná šnúra, ihneď bude priložené k matke a podobne. Na to je dôležitá informovanosť žien o možnostiach a ich právach, ktoré sú dnes v mnohých krajinách bežné a ktoré môžu a mali by vyžadovať aj tu.Združenie tak isto hodlá podporovať pôrodné asistentky v úsilí o zmenu ich statusu. Pôrodná asistentka na Slovensku má síce kvalifikáciu ako v zahraničí, nemôže ju však bežne uplatniť, lebo zákon jej to jednak neumožňuje a v pôrodnici samotnej je skutočne iba asistentkou pôrodníka. Je potrebné dosiahnuť stav, keď pôrodná asistentka bude môcť previesť ženu celým tehotenstvom a pomáhať jej pri pôrode. To vytvorí možnosť nadviazania dôverného vzťahu, ktorý nastávajúcim rodičom zabezpečí psychickú pohodu.Aktivita združenia Maternita by v konečnom dôsledku mala viesť až k tomu, aby aj zdravé ženy na Slovensku, ak sa pre takú možnosť rozhodnú, mohli porodiť doma a mali opäť plnú podporu a k dispozícii kvalifikovanú asistenciu. Uvedomujeme si však, že tento cieľ je vzhľadom na celkovo zaostalú situáciu vzdialenejší, a preto nemá prioritu v našich snaženiach. Pokiaľ sa však na nás obrátia ženy s takouto skúsenosťou alebo túžbou, budeme ich nároky tlmočiť ďalej a budú mať našu podporu.Združenie má dobré kontakty s podobnými združeniami v Čechách, kde je situácia v mnohých pôrodniciach už diametrálne odlišná od slovenskej reality. Inšpirujeme sa pochopiteľne u najbližších susedov, kde bola východisková situácia najpodobnejšia, ale rovnako sa inšpirujeme aj v Holandsku, ktoré je v tomto smere najvyspelejšou západnou krajinou a disponuje vynikajúcim know how a dlhoročnými skúsenosťami.Približne raz za mesiac organizujeme verejné informačné a diskusné stretnutia, nadväzujeme kontakty s pôrodnými asistentkami a pokúšame sa o komunikáciu s komunitou pôrodníkov a gynekológov, rozširujeme informácie o právach pacienta, ľudských právach a odporúčaniach WHO a medializujeme svoje zámery i zistenia o stave vecí okolo zrodu človeka na Slovensku.Za praktickú podporu zatiaľ ďakujeme Mestskému kultúrnemu centru – Zichyho palác, redakcii SME – Bratislava a Waldorfskej základnej škole v Petržalke.www.maternita.sk

www.prirodzenyporod.sk