dnes má meniny Miloš
zajtra Timotej
23.1. 2021
Dieťa kráča do kolektívu
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Vývin sociálnych vzťahov prebieha u dieťaťa od narodenia. Už novorodenec dokáže odlíšiť svoju mamu od ostatných osôb. Spozná ju podľa hlasu, vône, chuti, dotyku.

Budovanie sociálneho prostredia je pre dieťa veľmi dôležité. Podieľa sa na vývine jeho osobnosti, rozvoji reči, emócií, pomáha dieťaťu vybudovať si určitý „životný štýl“, určité správanie, ktoré si bude so sebou niesť celý život.

V prvých rokoch života je pre dieťa z hľadiska vývinu sociálnych vzťahov najdôležitejšou osobou mama, prípadne obidvaja rodičia. Predstavujú pre neho nenahraditeľnú životnú istotu, ktorá mu zabezpečí nielen jeho životné potreby, ochranu, ale aj zdroj informácií, potrebných pre jeho ďalší rozvoj.

Okolo 2 - 3 rokov si dieťa začína uvedomovať svoje vlastné ja, hovoríme aj o období prvého vzdoru. Môže to viesť k vzniku rôznych konfliktov v rodine a v najbližšom okolí. V tomto období dieťa ešte nie je schopné hry s inými deťmi, hrá sa síce v kruhu detí, ale samostatne. Pozorovanie iných detí pri hre je však pre dieťa určitou stimuláciou, rozvíja jeho fantáziu, pomáha vymýšľať si nové aktivity. V tomto období sú už deti väčšinou schopné medzi sebou komunikovať pomocou reči, vedia sa podeliť o hračky a vymieňať si ich na krátku chvíľu.

Okolo 3 rokov si dieťa začne uvedomovať aj širšie okolie, nielen úzky okruh svojej rodiny. Teraz nastala vhodná chvíľa na začlenenie dieťaťa do kolektívu. Predstavuje pre neho prvé naozajstné odlúčenie od rodiny, od zaužívaných zvyklostí, hier, vzťahov. Počas obdobia stráveného v materskej škole sa dieťa pripravuje na vstup do školy, na svoje úplné osamostatnenie. Začlenením dieťaťa do kolektívu sa učí nielen samostatnosti, ale aj tolerantnosti, schopnosti spolunažívania medzi sebou a rešpektovania určitých pravidiel.

V materskej škole sa dieťa nielen hrá, ale učí sa správne vyjadrovať (učí sa recitovať, spievať, opisovať predmety, udalosti), rozvíjajú sa jeho motorické zručnosti, jemná motorika, rozpoznávanie predmetov podľa tvaru a farby, priestorová orientácia, rozvíja sa jeho fantázia a tvorivosť. Pre deti, ktoré navštevujú materskú školu je nástup do školy oveľa ľahší. Dieťa musíme na vstup do kolektívu materskej školy rozumne pripraviť. Psychická príprava spočíva v objasnení dôvodov, prečo bude dieťa chodiť do škôlky, čo tým získa, aké budú jeho povinnosti a pravidlá, ktoré bude musieť dodržiavať. Prvé dni v škôlke sa väčšinou nezaobídu bez sĺz, ale trpezlivým prístupom môžeme túto fázu ľahko prekonať. Dieťa sa zvykne prispôsobiť novým zmenám za 2 - 3 mesiace.

Z lekárskeho hľadiska predstavuje vstup do kolektívu určitú záťaž organizmu, najmä čo sa týka jeho imunitného systému. Imunitný systém je dôležitým orgánom zachovania celistvosti organizmu, chráni ho pred pôsobením cudzorodých látok (antigénov) z vonkajšieho prostredia. Pri narodení ešte nie je zrelý, najmä čo sa týka jeho funkcie. Trvá niekoľko rokov, kým funkčná zrelosť jeho jednotlivých systémov dosiahne úroveň dospelého človeka. Preto sú deti viac náchylné pre vznik infekcie ako dospelí.

V kolektíve číhajú na deti bežné detské ochorenia, ktorým sa pravdepodobne môžeme len s ťažkosťami vyhnúť. Najčastejšie sú to ochorenia horných dýchacích ciest – nádcha, zápaly priedušiek, angíny, zápaly ucha, ktoré sa môžu opakovať aj niekoľkokrát do roka. Dieťa sa pravdepodobne nevyhne ani infekčným ochoreniam, ktoré môžu v kolektíve prebiehať vo forme „epidémií“. Spomeniem ovčie kiahne, ktoré v detskom veku nepredstavujú vážnejšie ohrozenie zdravia dieťaťa.

Správnymi hygienickými zásadami (najmä umývanie rúk, používanie jednorázových vreckoviek, otužovanie) a určitými opatreniami (aj dieťa s „obyčajnou nádchou“ by malo ostať v domácom ošetrení) môžeme čiastočne predchádzať šíreniu infekcií v kolektíve, nevieme však úplne zabrániť ich vzniku. Aj napriek týmto nedostatkom môže dieťa stráviť v materskej škole najkrajšie roky svojho detstva a pripraviť sa tak na vstup do sveta „tých väčších“.

FOTO © Fero Miko