Všímaví ľudia darovali Vianoce viac ako 7 000 ľuďom