dnes má meniny Martin Maroš
zajtra Svätopluk
11.11. 2019

Viac ako 40 rokov sa v mnohých rozvinutých krajinách robí preventívne vyšetrovanie sluchu malých detí zamerané na identifikáciu vrodených porúch sluchu, pričom v posledných rokoch sa využívajú najmä objektívne vyšetrovacie metódy. Na Slovensku má táto forma prevencie tiež dlhoročnú tradíciu, avšak vo forme neobjektívneho vyšetrovania sluchu malých detí detskými lekármi prvého kontaktu.

Jazyk je sval, ktorý sa dá najlepšie rozcvičiť, hovorí klinická logopedička Oľga Adamecká.

Prvý vdych dieťaťa je začiatkom funkčného zapojenia pľúc aj pľúcneho riečišťa do trvalého okysličovania krvi z atmosferického vzduchu. Prerušením pupočníka sa zároveň skončí fetoplacentárna cirkulácia. Tieto dve dôležité udalosti po narodení dieťaťa zapríčinia vážne zmeny v srdcovocievnom systéme novorodenca. Pri neadekvátnych zmenách však môžu naopak viesť k vážnym stavom. Stlačením hrudníka počas fyziologického pôrodu - hlavičkou sa odstráni amniová tekutina (plodová voda) z dýchacích ciest a nahradí sa vdýchnutým vzduchom.

A narodilo sa! Bábätko. Krásne, ružové a usmievavé. S očkami, noštekom, ústočkami, ... po mamine či tatinovi a ksichtíkmi snáď po každom z rodiny! Tak sme si ho celých tých 9 mesiacov a mesiace lásky pred tým predstavovali. Je tu a je akési iné, zvláštne, fľakaté, ...

Pupočníková krv je biologický materiál vznikajúci pri pôrode. Bežne sa doteraz likviduje. Koncom 80 rokov sa zistilo, že podobne ako kostná dreň, obsahuje krvotvorné bunky použiteľné na transplantáciu.V súčasnosti je možné transplantáciou krvotvorných buniek liečiť takmer 50 smrteľných ochorení, ktoré počas života postihnú až 15% ľudí. Vo svete sa vykoná asi 40 000 transplantácií krvotvorných buniek ročne. Z toho približne 5 000 od nepríbuzných darcov 10 000 od súrodencov a 25 000 z vlastnej kostnej drene.

V Bratislave, 25.11.2003


MZ SR sa domnieva, že CEPTRA poskytuje zdravotnú starostlivosť, to viedlo k zastaveniu odberov pupočníkovej krvi v niektorých nemocniciach. MZ SR si ustanovenie v zmluve medzi CEPTROu a nemocnicou, že „CEPTRA zabezpečí materiál potrebný na odber placentárnej krvi a prevoz biologického materiálu“ vysvetlilo tak, že CEPTRa tieto činnosti aj vykonáva. CEPTRa však zabezpečovala odberový materiál a prevoz biologického materiálu prostredníctvom Eurocordu.

Bratislava, 26.11.2003


Eurocord sa dohodol s ministerstvom zdravotníctva- vyjadrenie MUDr. Zohdy Hamida

Tlačová správa

Na Slovensku je už piaty rok možné získať „zázračné životodarné“ kmeňové bunky vďaka podpore EÚ
Nedávno zverejnil tím juhokórejských a amerických vedcov informáciu, že sa im podarilo z vyklonovaného ľudského embrya získať kmeňové bunky. Už súčasná medicína však ponúka aj iné riešenia. Také, ktoré nenarážajú na veľmi citlivý etický problém klonovania.

Pravdepodobnosť nájdenia vhodnej pupočníkovej krvi na transplantáciu je až 45%

Vedecký výskum ukazuje, že zárodočné bunky z pupočníkovej krvi sú schopné diferencovať sa na rôzne typy buniek - kostné, väzivové, chrupavku, mozgové bunky, svalové bunky srdca, bunky produkujúce inzulín atď. “V klinickej praxi sa však v súčasnosti z pupočníkovej krvi používajú iba krvotvorné bunky – rovnaké zárodočné bunky, ktoré sa u detí a dospelých nachádzajú v kostnej dreni a po celý život sa množia a vytvárajú krvné bunky - krvinky. Červené krvinky na prenos kyslíka, biele krvinky na ochranu proti mikroorganizmom a krvné doštičky na zrážanie krvi,” upresňuje Doc. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc., pracovník Subkatedry hematológie a transfuziológie Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Tlačová správa

Po reštrukturalizačných opatreniach, ktoré súviseli so znížením počtu pôrodníc v Bratislave, nastalo pre projekt darcovstva pupočníkovej krvi ťažké obdobie. Keďže Gynekologicko-pôrodnícka klinika na Partizánskej ulici musela svoju činnosť ukončiť, k dočasnému pozastaveniu sa nevyhol ani projekt darovania pupočníkovej krvi. Pokračovateľom tejto aktivity sa stala Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.