dnes má meniny Bernard
zajtra Zina
20.5. 2022

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovný výrobok:

Filtračná tvárová polmaska - respirátor FFP2 PREMIUM Tex-Tech NR

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že na trhu v SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý bol oznámený do systému RAPEX Českou republikou, a ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia.

Ide o nasledovný výrobok:
Bábiky „Doll Lady Like Princess“, Item No: 4915353, B: 576, Bar kód: 8713149153538

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na nebezpečnú hračku – Sada kúpeľňových hračiek kačice "DAM“.

Podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa je predávajúci povinný spotrebiteľa riadne informovať o vlastnostiach predávaných výrobkov alebo charaktere poskytovaných služieb, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, ako aj o riziku súvisiacom s poskytovanou službou. Ak je potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie boli obsiahnuté v priloženom písomnom návode a aby boli zrozumiteľné.

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku: Nafukovacie skákadlo v tvare zvieratka

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku: Drevené kocky

Slovenská obchodná inšpekcia dostala oznámenie od členského štátu európskej únie – Maďarska. Vzhľadom na zistené riziko– obsah ftalátov bolo vydané povinné optatrenie vo forme stiahnutia z trhu a od spotrebiteľov týchto bábik:

Slovenská obchodná inšpekcia uskutočnila v auguste 2011 proaktívnu kontrolnú akciu zameranú na overenie bezpečnosti textilných výrobkov ponúkaných na trhu SR. Cieľom akcie bolo overiť, či textilné výrobky nepredstavujú riziko ohrozenia zdravia z hľadiska použitia zakázaných azofarbív, pretože tie môžu štiepením uvoľňovať karcinogénne aromatické amíny ohrozujúce zdravie človeka.

Slovenská obchodná inšpekcia na základe informácie, ktorú obdržala od spoločnosti IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, Bratislava, v záujme dôslednej ochrany spotrebiteľov, upozorňuje na stiahnutie výrobkov z predaja v Slovenskej republike.

Ide o výrobok: Detský rozkladací stan BUSA