dnes má meniny Gertrúda
zajtra Bernard
19.5. 2022

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o výrobok: Detský kočík Fukang

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vykonala v priebehu mesiaca marec a apríl kontrolnú akciu zameranú na preverenie vlastností prenosných svietidiel, určených pre deti, nachádzajúcich sa na trhu. Kontrolná akcia bola zameraná na označenie výrobkov CE, správnosť tvaru CE, štítkové údaje na výrobku, označenie typu, označenie výrobcom a úplnosť návodov na použitie.

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Súprava hračiek - COMMANDOS

Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že na trhu v SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý bol oznámený do systému RAPEX Veľkou Britániou, a ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia.

Od 1. marca 2011 je v Európskej únii zákazané používať bisfenol A pri výrobe dojčenských fliaš!

Tento zákaz vyplýva zo smernice 2011/8/EÚ prijatej v januári, v ktorej sa zákaz s účinnosťou od 1. júna 2011 ďalej rozširuje aj na uvádzanie dojčenských fliaš s obsahom BPA na trh v EÚ a ich dovoz. Výrobcovia sa podujali stiahnuť takéto dojčenskéaše z trhu a nahradiť ich najneskôr v polovici roka 2011 bezpečnejšími výrobkami. Členské štáty majú odteraz povinnosť informovať Komisiu o právnych opatreniach, ktoré prijali v záujme dosiahnuť súlad s danou smernicou.

Slovenská obchodná inšpekcia oznamuje, že na trhu v SR zistila v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý bol oznámený do systému RAPEX Rakúskom a ktorý predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia.

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR je v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý na základe výsledkov skúšok predstavuje závažné riziko ohrozenia zdravia a je výrobkom nebezpečným.

Ide o nasledovný výrobok:

Detský kombinovaný kočík Em-jot Treeco

Pôvod: Poľsko.

Druh nebezpečnosti

Závažné riziko poranenia dieťaťa.

Príčiny nebezpečnosti

Strecha hlbokého kočíka pripevnená na lôžko je vyhotovená tak, že má v pásme dosahu dieťaťa rúrky s otvorenými koncami, v ktorých môžu uviaznuť prsty dieťaťa. Športová verzia kočíka je vyhotovená tak, že v pásme dosahu dieťaťa sú nedovolené medzery, v ktorých hrozí riziko uviaznutia prstov dieťaťa.

V pásme dosahu dieťaťa sa nachádzajú oddeliteľné malé časti, upínacie matice polohovania strechy, čím hrozí riziko zadusenia dieťaťa týmito oddeliteľnými malými časťami.

Chýba návod na používanie detského kočíka s detskou autosedačkou.

Opatrenia na ochranu trhu

Kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia, na základe ktorých nebude predávať uvedený druh nebezpečného výrobku, bude informovať spotrebiteľov o jeho nebezpečnosti a vyzve ich na jeho vrátenie.