dnes má meniny Bernard
zajtra Zina
20.5. 2022

Na dieťa, ktorého rodič poberá dávku v kmotnej núdzi dostane školské zariadenie dotáciu automaticky. Rodič, ktorý nepoberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií.

Dňa 1. januára 2006 nadobudol účinnosť výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Deti rodičov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi dostanú dotáciu priamo do školského zariadenia. Rodičia, ktorí nepoberajú dávku v hmotnej núdzi môžu požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií.