dnes má meniny Bibiána
zajtra Oldrich
2.12. 2020

Platobné karty už nie sú len pre dospelých - rovnako pohodlný prístup k hotovosti doma aj v zahraničí môžu mať aj deti.

Dovolenkové obdobie sa začalo a s ním aj plánovanie našich letných ciest za oddychom. Popri riešení množstva detailov netreba zabúdať ani na otázky, týkajúce sa peňazí. Koľko peňazí v hotovosti si vziať so sebou? Dá sa mojou platobnou kartou platiť v krajine, do ktorej sa chystám? A čo ak mi nebude fungovať, alebo ju stratím?... Na tieto a podobné praktické otázky vám prinášame odpovede na nasledujúcich stranách.

Ako je najvýhodnejšie zamieňať si peniaze? Koľko hotovosti si vziať?
Na dovolenku odchádzajte s hotovostnou rezervou v cudzej mene pre prípad straty či krádeže vašej karty alebo pre prípad, že sa nebude dať platiť kartou. Nezamieňajte si príliš veľký objem hotovosti. Vo väčšine obchodov v zahraničí môžete platiť bezhotovostne rovnako ako na Slovensku. Najbezpečnejšie je zamieňať peniaze v banke.

Je jedno, akú platobnú kartu si zoberiem na dovolenku, alebo aké obmedzenia platia v jednotlivých krajinách?

Na dieťa, ktorého rodič poberá dávku v kmotnej núdzi dostane školské zariadenie dotáciu automaticky. Rodič, ktorý nepoberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií.

Dňa 1. januára 2006 nadobudol účinnosť výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Deti rodičov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi dostanú dotáciu priamo do školského zariadenia. Rodičia, ktorí nepoberajú dávku v hmotnej núdzi môžu požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií.