dnes má meniny Móric
zajtra Zdenka
22.9. 2019

Nikto z nás nechce zrejme platiť za niečo, čo nepotrebuje, alebo čo sám nespotrebuje.
Ponúkame vám niekoľko tipov na to, ako šetriť v domácnosti na vykurovaní a taktiež ako zabezpečiť svoje obydlie, aby bolo energeticky efektívnejšie. Na základe niekoľkých rád môže vaša domácnosť ušetriť množstvo energie a tepla, ktoré by inak uniklo bez skutočného zužitkovania.

Tipy:

• Používajte medzinárodné platobné karty. Ideálne je mať pri sebe karty oboch hlavných kartových spoločností (VISA aj MasterCard). Vďaka platobným kartám sa nemusíte obávať, či budete mať so sebou na dovolenke dostatok peňazí.

Platobné karty už nie sú len pre dospelých - rovnako pohodlný prístup k hotovosti doma aj v zahraničí môžu mať aj deti.

Dovolenkové obdobie sa začalo a s ním aj plánovanie našich letných ciest za oddychom. Popri riešení množstva detailov netreba zabúdať ani na otázky, týkajúce sa peňazí. Koľko peňazí v hotovosti si vziať so sebou? Dá sa mojou platobnou kartou platiť v krajine, do ktorej sa chystám? A čo ak mi nebude fungovať, alebo ju stratím?... Na tieto a podobné praktické otázky vám prinášame odpovede na nasledujúcich stranách.

Ako je najvýhodnejšie zamieňať si peniaze? Koľko hotovosti si vziať?
Na dovolenku odchádzajte s hotovostnou rezervou v cudzej mene pre prípad straty či krádeže vašej karty alebo pre prípad, že sa nebude dať platiť kartou. Nezamieňajte si príliš veľký objem hotovosti. Vo väčšine obchodov v zahraničí môžete platiť bezhotovostne rovnako ako na Slovensku. Najbezpečnejšie je zamieňať peniaze v banke.

Je jedno, akú platobnú kartu si zoberiem na dovolenku, alebo aké obmedzenia platia v jednotlivých krajinách?

Od 1. februára 2008 sa zvyšuje suma príplatku k príspevku pri narodení prvého dieťaťa. Od 1. januára 2007 rodičia dostávali pri narodení prvého dieťaťa príspevok vo výške 4 460 Sk, ak sa dieťa dožilo 28 dní, aj príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 11-tisíc Sk. Dohromady tak dostali pri narodení 1. dieťaťa 15 460 Sk.

Od 1.februára 2008 sa zvyšuje suma príplatku pri narodení prvého dieťaťa z 11 000 Sk na 20 440 Sk (zvýšenie o 9 440 Sk), t.j. spolu s príspevkom bude táto suma 25 000 SK. (Príspevok na každé narodené dieťa sa od 1.9.2007 zvýšil zo sumy 4 460 na 4 560,- SK.)

Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa je v prvom rade matka dieťaťa, ktorá porodila prvé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní. Otec dieťaťa je oprávnenou osobou vtedy, ak matka dieťaťa zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo zverené súdom do starostlivosti otca. Ak dieťa bolo súdom zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení je osoba, ktorej bolo dieťa zverené. 

Na trhu sa nedávno objavilo moderné životné poistenie, ktoré má deťom zabezpečiť náskok pred vykročením do samostatného života. Životné poistenie Komplet Junior od ING Životnej poisťovne, ktoré bolo vytvorené na základe preferencií a potrieb rodičov. O tom, čo ponúka životné poistenie vo všeobecnosti a aké benefity prináša Komplet Junior sme sa rozprávali s Ivanom Brozmannom, produktovým manažérom ING Životnej poisťovne.

Účelom novely zákona je zavedenie príplatku k príspevku pri narodení prvého dieťaťa vo výške 11 000 korún. V súčasnosti totiž rodičia dostávajú pri narodení (každého) dieťaťa (jednorazový) príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 4 460 Sk.

2%z dane – transparentný mechanizmus pre budovanie solidárnej spoločnosti

Vyhlásenie Nadácie pre deti Slovenska k zrušeniu asignácie 2% z dane právnických osôb, k zvýšeniu minimálneho limitu poukazovanej čiastky fyzickými osobami z 20 na 250 korún a k zrušeniu nezdaňovania príjmov mimovládnych neziskových organizácií do 300 000 korún:

Na dieťa, ktorého rodič poberá dávku v kmotnej núdzi dostane školské zariadenie dotáciu automaticky. Rodič, ktorý nepoberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky môže požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií.

Dňa 1. januára 2006 nadobudol účinnosť výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Deti rodičov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi dostanú dotáciu priamo do školského zariadenia. Rodičia, ktorí nepoberajú dávku v hmotnej núdzi môžu požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu o posúdenie príjmu na účely dotácií.