dnes má meniny Gertrúda
zajtra Bernard
19.5. 2022

Zlepšiť podmienky života detí v detských domovoch a podporiť osamostatňovanie mladých dospelých opúšťajúcich detské domovy chce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v pripravovanej zmene zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Navrhované znenie zákona je už v pripomienkovom konaní.

Výjazdy ministra práce Jozefa Mihála a štátnej tajomníčky Lucie Nicholsonovej do detských domovov sú pre mnohé tieto inštitúcie príjemným prekvapením. Roky si do nich totiž nenašiel cestu nikto z predošlých ministrov.