dnes má meniny Gizela
zajtra Viola
17.5. 2022

Aj túto otázku si kládlo viac ako 130 odborníkov pracujúcich s deťmi na konferencii spoločnosti Úsmev ako dar Mosty k rodine, ktorá sa konala vo štvrtok 10.10.2013 v historickej budove NR SR v Bratislave.

8. ročník regionálnych konferencií Mosty k rodine, ktoré Úsmev ako dar každoročne usporadúva v troch slovenských metropolách – Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici, niesol názov: 250 rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny – ako ďalej?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci s  Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar, ocenilo v stredu, 25. 9. 2013 v historickej budove NR SR v Bratislave zamestnancov detských domovov, pracovníkov neštátnych akreditovaných subjektov a pracovníkov oddelení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

Najmilší koncert rokaspoločnosti Úsmev ako dar je podujatie príťažlivé svojou srdečnou atmosférou a priateľskou náladou búrajúcou všetky predsudky. Deti z detských domovov a náhradných rodín tu môžu ukázať svoj umelecký talent a presvedčiť nielen publikum, ale predovšetkým sami seba, že majú svoju nezameniteľnú a jedinečnú hodnotu.

V dňoch od 27. mája do 2. júna 2013 organizuje spoločnosť Úsmev ako darceloslovenskú verejnú zbierku 1 deň úsmevu. Svojím dobrovoľným príspevkom môžete prispieť do označených pokladničiek a vyjadriť tak solidaritu s deťmi vyrastajúcimi mimo svojej biologickej rodiny. Získané finančné prostriedky sa použijú na vrátenie detí do pôvodných rodín, na podporu náhradného rodičovstva, projekty pre deti z detských domovov a mladých dospelých, ktorí opúšťajú brány detských domovov.

Už po 11. krát vyjdú dobrovoľníci spoločnosti Úsmev ako dar spolu so študentmi stredných a vysokých škôl do ulíc slovenských miest, aby verejnosť oslovili a predstavili jej problematiku detí, ktoré prišli o to najcennejšie – o bezpečie vlastnej rodiny.

9.októbra sa na pôde historickej budovy NR SR diskutovalo o deťoch s poruchami správania. 150 účastníkov malo možnosť vypočuť si 13 konferenčných príspevkov a zúčastniť sa troch workshopov, ktoré danú tému osvetľovali z rôznych perspektív.

Rozhodnutie zobrať si dieťa z detského domova a poskytnúť mu útočisko Vašej rodiny môže byť jedno z najťažších životných rozhodnutí. No zároveň aj najkrajšie. Je potrebné myslieť na to, že v prípade náhradného rodičovstva nehľadáme správne dieťa pre daných rodičov, ale práve naopak. Hľadáme správnu rodinu pre konkrétne dieťa. Na tejto ceste od voľného miesta vo Vašom srdci k vlastnému dieťatku nemusíte byť samy.

– Podporu pre štúdium aj tento rokdostane 41 deti z detských domovov a náhradných rodín. Tieto deti majú sťažený prístup ku vzdelaniu, štipendium im pomáha uhrádzať náklady spojené so štúdiom a podporuje ich v ich snažení.

Spoločnosť Úsmev ako dar prostredníctvom svojhoFondu Pipi Dlhej Pančuchy podporuje prostredníctvom štipendií deti z detských domovov a odchovancov detských domovov už 17 rokov.

Povzbudiť štipendistovna odovzdávanie štipendií prišla aj Katka Brychtová: „Vzdelanie je v dnešnej dobe základom pre naše deti. Veľmi sa teším z týchto mladých ľudí, ktorí si uvedomujú dôležitosť štúdia, či už ide o stredné odborné školy alebo vysoké školy. Všetko čo sa naučia im raz určite pomôže v ich následnom živote po odchode z detského domova. A preto vždy rada podporujem takéto aktivity a pomoc.“

Od januára tohto roka musí byť do profesionálnej rodiny umiestnené každé dieťa do 6 rokov veku. Ústredie práce chce túto hranicu postupne zvyšovať a umožniť vyrastať v rodinnom prostredí čo najväčšiemu počtu detí. Ústredie tiež spúšťa projekt pre lepšiu pripravenosť a podporu profesionálnych rodičov.

V dňoch 20.  -  24. júna 2011 sa na celom Slovensku opäť uskutoční zbierka 1 deň úsmevu, ktorú organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Finančný výťažok z nej poputuje  na rozvojové projekty pre deti z detských domovov, náhradným rodinám a rodinám v kríze.

V profesionálnych rodinách vyrastá už skoro tisíc detí. Tento počet ešte narastie, ak poslanci schvália zmenu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Podľa návrhu by v profesionálnych rodinách mali vyrastať deti do šiestich rokov. Novelu posunuli poslanci počas poslednej schôdze do druhého čítania.