dnes má meniny Želmíra
zajtra Ela
23.5. 2022

Dom kultúry Dúbravka bol v sobotu 17. marca hostiteľom vzácnej udalosti. Rodinné centrum Macko oslavovalo 10 rokov práce pre deti a rodičov. V programe vystúpili Mária Podhradská a Richard Čanaky a krúžok Tancujúci Mackovia – deti z RC Macko. Program bol poďakovaním všetkým doterajším aj súčasným členkám a členom, ktorí svoju prácu pre RC Macko robia výlučne dobrovoľnícky. Poďakoval sa im aj starosta Dúbravky Ing. Ján Sandtner.

Únia materských centier v spolupráci s materskými, rodinnými centrami a ich sympatizantmi pripravuje 9. ročník podujatia organizovaného v podvečer Dňa matiek - Míľa pre mamu 2012.

Tohtoročná Míľa sa bude niesť v znamení spájania generácií. Symbolicky tak podporíme vyhlásenie Európskej únie roka 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. V záujme posilnenia aktívneho občianstva sa k organizovaniu podujatia môžu prihlásiť všetky organizácie, ktoré sympatizujú s materskými, rodinnými centrami.

Hlavnou myšlienkou zábavného popoludnia pre rodiny, ktoré vyvrcholí 12. mája 2012, je prejsť symbolickú míľu a vzdať tak úctu mamám všetkých generácií, ktoré trpezlivo a s láskou sprevádzajú svojich potomkov na ich cestách životom. 

Únia materských centier certifikovala ďalšie materské a rodinné centrá ako  Akadémie praktického rodičovstva.

Pozývame Vás na Deň detí do Rodinného centra Pešporkovo.


2. júna 2007 od 15.00 hod do 18.00 hod