dnes má meniny Dobromila
zajtra Klára
28.10. 2020
„Rozvíjať záujem detí o techniku a zdokonaľovať ich vedomosti a zručnosti v práci s ňou je jedným z cieľov nadácie,“ hovorí Boris Michalík, správca Nadácie VW SK.

Metodická príručka animačného programu „Zvedaví vedci“ je primárne určená pre pedagógov, animátorov a osoby organizujúce voľnočasový program detí a mládeže vo veku od 6 do 19 rokov. Obsahuje súbor v praxi odskúšaných pokusov, aktivít a nápadov s cieľom poskytnúť mladým ľuďom širší rozhľad a s tým spojený ľahší výber následného študijného a profesijného zamerania.

Learning English through sharing rhymes by Opal Dunn

To, že sa zapojíte do procesu učenia vášho dieťaťa, môže mať pozitívny dopad tak na jeho prístup k učeniu ako aj na rýchlosť, akou sa bude učiť. Keď rodičia pomáhajú deťom mimo školy, odráža sa to viac ako pozitívne na výsledkoch, ktoré dieťa dosahuje v škole. Jim Knight, Minister školstva Spojeného kráľovstva, povedal „Na základnej škole majú rodičia šesťkrát väčší vplyv na učenie sa detí ako učitelia.“ Existujú jednoduché kroky, ktorými povzbudiť dieťa a vybudovať jeho sebadôveru pri používaní angličtiny – jedným z nich je spoločné učenie sa riekaniek.

 

How young children learn English by Opal Dunn

Malé deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky. Na rozdiel od mladých a dospelých sú prirodzene motivované k tomu, aby si jazyk osvojovali bez vedomého štúdia. Majú schopnosť napodobňovať výslovnosť a samé prichádzajú na to, ako pravidlá jazyka fungujú. Ani nepomyslia na to, že by učenie sa hovoriť po anglicky mohlo byť komplikované, pokiaľ s tým neprídu dospelí. 

Young children are natural language acquirers; they are self-motivated to pick up language without conscious learning, unlike adolescents and adults. They have the ability to imitate pronunciation and work out the rules for themselves. Any idea that learning to talk in English is difficult does not occur to them unless it’s suggested by adults.
 

Helping your child learn English through sharing picture books by Opal Dunn

Malé deti, ktoré sa učia angličtinu ako svoj druhý jazyk, sa dokážu tešiť z anglických obrázkových knižiek rovnako ako deti s angličtinou ako materinským jazykom. Aj rodičia so základnou znalosťou angličtiny môžu mať vedením povzbudzovaním priaznivý vplyv na učenie sa dieťaťa.

Hračky, ktoré vyzbierala Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v najväčšej vysokoškolskej zbierke hračiek – Komenského zbierke hračiek, už majú nových „majiteľov“. Neopísateľnú radosť spôsobili deťom z jednej z najchudobnejších krajín sveta – Tanzánie.

Spojené kráľovstvo a British Council sú dlhodobo centrami excelentnosti v oblasti výučby anglického jazyka. Prichádzajú s inovačnými nápadmi a materiálmi. Radi by sme ich sprístupnili čo najširšiemu okruhu tvorcov politík, učiteľov a študentov a súčasne pritom zistili a reagovali na potreby komunít študujúcich anglický jazyk, vrátane tej na Slovensku.

Program English for Europe ponúka kvalitné kurzy na rozvoj učiteľov, učebné materiály a výskumné dáta. Jedným z produktov v rámci tohto programu je materiál LearnEnglish Family, na základe ktorého sme zrealizovali workshopy. Mali veľký úspech nielen pri učiteľoch na základnom stupni, ale aj rodičoch, ktorí sa workshopov zúčastnili. Videli ich, ako veľkú možnosť získať nové zručnosti, vedomosti, ako aj motiváciu pomáhať svojim deťom hrovou formou pri získavaní základnej slovnej zásoby, ako aj postupnom vyjadrovaní sa v angličtine.

Nadácia Volkswagen Slovakia (VW SK) v roku 2012 odštartovala grantový program ,,Bezpečne na cestách.” Jeho zámerom je zvyšovanie znalostí detí a žiakov o pravidlách cestnej premávky. V roku 2013 podporí deväť projektov v celkovej sume 14 000 eur.

UNICEF chce upriamiť pozornosť na silu ich vzdelávania

Ešte nikdy nechodilo do školy toľko dievčat, ako je tomu teraz. Napriek tomu, na svete nemá prístup k základnému vzdelaniu ešte stále 31 miliónov dievčat. S možnosťou navštevovať strednú školu je to ešte ťažšie. Výskumy však dokazujú, že u dievčat, ktoré pokračujú v štúdiu na strednej škole, klesá až šesťnásobne pravdepodobnosť predčasného sobáša v detskom veku. Tieto a ďalšie informácie zverejňuje UNICEF pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat 2013.

Nadácia Orange vyhlasuje ďalší ročník obľúbeného grantového programu Školy pre budúcnosť. Ten už po jedenásty raz podporí netradičné spôsoby výučby. V tomto ročníku budú cez grantový program prednostne podporené návrhy zamerané na ochranu detí pred rizikami komunikačných technológií a vzdelávanie v tejto oblasti. Medzi projekty jednotlivcov z radov inovatívnych pedagógov aj mimovládne a miestne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania rozdelí Nadácia Orange celkovo 130 000 eur.

Aj tento rok sa medzi talentovanú mládež rozdelí 66 tisíc Eur.
3. septembra štartuje nový, už 7. ročník grantového programu Talenty Novej Európy (TNE) pre výnimočne nadané deti v oblasti umenia, vedy a športu, ktorý od roku 2007 vyhlasuje Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. Prihlášky môžu talentovaní mladí ľudia posielať do 15. októbra 2013. Viac informácií na www.tne.sk.