dnes má meniny Václav
zajtra Michal Michaela
28.9. 2020
Nový urgentný príjem je unikátom na Slovensku
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Národný ústav detských chorôb mení filozofiu poskytovania urgentnej starostlivosti na Slovensku. Základom je unikátny urgentný príjem, ktorý je zatiaľ jediný na Slovensku. Pacient sa tak do rúk odborníkov dostáva už po prekročení brány nemocnice a nie až keď ho vidí lekár v ambulancii.

Generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Ladislav Kužela, medicínska riaditeľka NÚDCH Zuzana Laluhová Striežencová  a primár Oddelenia urgentného príjmu (OUP) Marcel Brenner dnes slávnostne prestrihli pásku nového urgentného príjmu. Verejnosť tak mohla prvýkrát vidieť nové pracovisko, ktoré už čoskoro začnú využívať malí pacienti s potrebou urgentnej zdravotnej starostlivosti. Len v Bratislave prejde urgentom ročne viac ako 55 tisíc detí a počet stále narastá. Nová filozofia, ktorú NÚDCH zavádza tak bude pre pacienta najmä bezpečnejšia, modernejšia a prináša aj celkovo komfort pre pacientov, ale personál.  

,,Môžem povedať, že tento darček si k Vianociam zaslúžia všetky deti, ktoré nás potrebujú, ale aj naši zamestnanci. Každý rok nám rastie počet ošetrených detí a práve urgentný príjem je miestom stretu najväčších emócií, ale aj veľmi vážnych prípadov. Táto jedinečná filozofia sa rodila dlho. Robili sme prierez toho najlepšieho, čo vo svete urgentná medicína ponúka. A môžem s hrdosťou povedať, že to naj máme práve u nás.  ocenil prínosy nového OUP  doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., MPH, generálny riaditeľ NÚDCH a doplnil, že nový urgentný príjem budú môcť pacienti využívať v priebehu niekoľkých týždňov.

Nový spôsob poskytovania urgentnej starostlivosti pre detského pacienta bol jedným zo základných cieľov už pri transformácii Národného ústavu detského chorôb v roku 2017, kedy vedenie ministerstva zdravotníctva spustilo dôležitý proces zásadnej zmeny smerovania pediatrie na Slovensku.

Nové dispozičné riešenie urgentného príjmu nám umožní zmeniť celkovú filozofiu starostlivosti o akútneho pacienta. Zdravotnícky personál sa ujme pacientov okamžite po príchode do nemocnice a podľa závažnosti zdravotného stavu ich umiestni do jednotlivých ošetrovní. Je to prvý koncept na Slovensku,  kedy lekári budú chodiť za pacientmi a nie opačne.   Nový koncept priniesol zmenu procesov a umožní pri rovnakom počte lekárov za rovnaký čas ošetriť viac pacientov. Skráti sa tým doba čakania na ošetrenie.

Flexibilnejší systém poskytovania zdravotnej starostlivosti

Rozšírenie urgentného príjmu vrátane potrebného zdravotníckeho vybavenia spôsobom dobudovania novej separátnej časti oddelenia, ktoré je prepojené s existujúcim oddelením urgentného príjmu, umožní lekárom a sestrám nastaviť flexibilnejší systém poskytovania zdravotnej starostlivosti a bezprostrednejšie a kontrolovanejšie sledovanie pacientov v ošetrovniach. ,,Sestry v triediacej ambulancii umiestnia pacientov podľa závažnosti ich zdravotného stavu do jednotlivých ošetrovní, v ktorých budú doriešení. Napríklad ak pacient po vyšetrení pediatrom bude ešte potrebovať vyšetrenie špecialistom, počká na neho v ošetrovni a nie v čakárni, ako to bolo doteraz, aby neblokoval ambulanciu. Zanechávame tak v histórii  koncept, kedy lekár sedí v ambulancii a pacienti prichádzajú za ním,“ povedal MUDr. Marcel Brenner, MPH, primár OUP.

Takýmto spôsobom kontroly pacienta pred vyšetrením sa docieli zvýšenie efektivity činnosti lekárov, čo sa následne odzrkadlí na počte vybavených pacientov za rovnaký čas. Pre pacientov sa tak skráti čas čakania na vyšetrenie. Čakajúcim pacientom a ich sprievodu prinesie viac miesta v čakárňach, jednoduchší, rýchlejší a prehľadnejší pohyb vybavovania na oddelení. Rovnako sa zlepšila  aj cesta pacienta, ktorého privezie záchranná zdravotná služba. Pre týchto pacientov máme tiež špeciálne určené miesto pre odovzdanie a prevzatie do zdravotnej starostlivosti,“ doplnil Marcel Brenner.

Záchranná zdravotná služba dovezie pacienta sanitkou priamo k vchodu do urgentného príjmu smerom na vyšetrovňu. Odtiaľ je pacient odovzdaný do ďalšej zdravotnej starostlivosti už priamo na vyšetrovňu, kde budú prebiehať potrebné úkony pre zistenie jeho zdravotného stavu. ,,Medzi hlavné úlohy OUP patrí ošetriť všetkých akútnych pacientov, ale treba si uvedomiť, že nie všetci   akútni pacienti sú zároveň urgentní. Úlohou pracoviska je včas identifikovať stavy, ktoré nemôžu čakať a ich riešenie neznesie odklad. A rovnako sa zmenil aj epidemiologický manažment – zlepšili sa  podmienky pre pacientov vysokorizikových v  rámci manažmentu prenosných ochorení,“ povedal Marcel Brenner a ďalej doplnil: ,,Teším sa na prácu v nových podmienkach. A žiada sa mi povedať, že pochopenie a ústretovosť, s akými som sa stretol u vedenia nemocnice, boli motivujúce a inšpirujúce a ďakujem za všetko. Rovnako si vážim prácu svojich kolegov na pracovisku, je to pre mňa nesmierna česť a radosť s nimi pracovať.“Po odovzdaní diela bude nasledovať kolaudácia a po nej už bude toto nové pracovisko pripravené pre malých pacientov. 

Priestory nového urgentného príjmu zdobí aj plastika od výtvarníka Achiellasa Sdoukusa s názvom Krídla pomoci. Plastika bude súčasťou dražby, z ktorej výťažok pôjde nemocničnému OZ NÚDCH Deťom na dobudovanie Terapeutického ihriska.

TS