dnes má meniny Želmíra
zajtra Ela
23.5. 2022
Viete, aké sú kompetencie pôrodnej asistentky?
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Niektoré ženy sa o práci pôrodnej asistentky dozvedia až na pôrodnej sále, iné sa pod ich dohľadom pripravujú na pôrod v dostatočnom predstihu. Čo všetko môže táto špecialistka urobiť pre rodičku a aké sú jej kompetencie tušíme asi len málo, a predsa úloha pôrodných asistentiek obnáša viac, ako len asistenciu lekárovi pri pôrode. O pôsobení a úlohách pôrodných asistentiek, o ich poslaní i úskaliach tohto povolania nám porozprávala viac Elena Drapáčová, vedúca sestra banskobystrickej pôrodnice a hlavná odborníčka pre pôrodnú asistenciu, ktorá má v tejto oblasti dlhoročnú prax a skúsenosti.

Veľa žien sa s pôrodnou asistentkou prvýkrát stretne až pri samotnom pôrode. Je možné stretnúť sa s prácou pôrodnej asistentky ešte skôr? A ak áno, ako môže pomôcť budúcim mamičkám?

Áno, samozrejme. S pôrodnou asistentkou sa môžeme stretnúť nielen na pôrodnej sále, ale aj v ordinácii gynekológa či na kurzoch predpôrodnej prípravy, ktoré vedú pôrodné asistentky. Čím skôr sa mamička s pôrodnou asistentkou stretne, tým viac informácií a rád jej môže odovzdať. Na predpôrodných kurzoch prevedú budúcu mamičku celým obdobím tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Zameriavajú sa na to, aby ženy pripravili na pôrod a pomohli im prekonať strach z tehotenstva a pôrodu. Okrem toho podporujú celkový zdravý priebeh tehotenstva, konzultujú pôrodné plány a pomáhajú pripraviť sa na príchod nového člena rodiny. Priamo pri pôrode podporujú jeho bezpečný priebeh, pomáhajú rodičke uľaviť od bolesti, podporujú bonding a dojčenie a robia všetko pre to, aby sa rodiaca žena cítila v bezpečí. Niektoré asistentky robia aj návštevné služby či laktačné poradenstvo. Všetko však záleží od konkrétnej asistentky a miesta, kde pracuje.

Definícia hovorí, že pôrodná asistentka pristupuje k žene komplexne vo všetkých jej životných obdobiach, v zdraví aj chorobe. Teda nie len počas tehotenstva a pôrodu. Čo si pod tým môžeme prestaviť konkrétne? Pri akých situáciách môžeme vyhľadať jej pomoc?

Pôrodná asistentka je samostatnou odborníčkou, špecialistkou s odborným vzdelaním, ktorá ovláda a poskytuje individuálnu preventívnu, podpornú, liečebnú či rehabilitačnú starostlivosť ženám a to nielen v období tehotenstva či počas pôrodu, ale aj v popôrodnom období počas šestonedelia. Jej úlohou je udržiavať a podporovať optimálny zdravotný stav žien. Mala by napríklad včas rozpoznať odchýlky od fyziológie a tie buď vyrieši, alebo ich konzultuje s lekárom, prípadne ženu a novorodenca prenechá do starostlivosti lekára. Žene a jej rodine však môže byť vhodnou psychickou podporou v rôznych situáciách. Vzdelanie a prax jej napríklad umožňuje poskytnúť rady a pomôcť aj v oblasti sexuálneho alebo reprodukčného zdravia žien, či viesť ženu k správnej starostlivosti o seba i novorodenca.

Znamená to, že pôrodná asistentka môže pracovať samostatne, bez odborného dohľadu lekára?

Áno, je to regulované povolanie, ktoré determinujú legislatívne opatrenia Európskej únie. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva dokonca presne určuje rozsah praxe a kompetencie pôrodnej asistencie, ale v praxi sa nám ich nedarí presadiť v plnom rozsahu.

Prečo?

Jednou z mnohých kompetencií, ktoré pôrodné asistentky majú je vedenie fyziologických pôrodov v zdravotníckych zariadeniach. Reálne však v našich pôrodniciach vedie pôrod prevažne lekár. Výhradne lekárske vedenie pôrodu pritom nie je stanovené v žiadnej právnej norme. Ide skôr o akýsi stereotyp, ktorý u nás až na pár výnimiek nechce nikto meniť a je málo tých, ktorí sú ochotní bojovať za zmenu. Kým v zahraničí, ako napríklad v Nemecku, Holandsku, Nórsku, Švédsku, Veľkej Británii či susednom Rakúsku je pôrod v pôrodnici pod vedením pôrodnej asistentky bežnou praxou. Lekár je rodičke k dispozícii len v prípade komplikácií. U nás sa s takýmto prístupom stretneme naozaj len výnimočne. Ak sa nad tým zamyslíme, takéto vedenie pôrodu má veľkú výhodu, pretože pomáha skĺbiť hneď dve dôležité veci: bezpečnosť a pocit, že pôrod je normálna, pokojná a radostná udalosť, a pre rodičky nemusí asociovať stres či paniku.

Ako teda vidíte budúcnosť tejto profesie? Je tu podľa vás nejaká šanca na zmenu a podporu práce pôrodných asistentiek?

V prvom rade potrebujeme zefektívniť komunikáciu so ženami i celou širokou verejnosťou. Verím, že ak si získame dôveru ľudí a „predáme“ im svoje skúsenosti a vedomosti, môžeme tým posilniť pozíciu pôrodnej asistentky v starostlivosti o ženu s plnou akceptáciou jej kompetencií a osobnej zodpovednosti za svoju prácu. Na dosiahnutie tohto cieľa by nám mohlo pomôcť viacero prostriedkov.

Aké napríklad?

Z môjho pohľadu je to napríklad vytvorenie jednotného edukačného materiálu pre širokú verejnosť, rôzne vzdelávacie aktivity pre laickú i odbornú verejnosť, spolupráca s médiami či realizácia rôznych kampaní. Cestu vidím aj v rozširovaní dostupnosti kurzov predpôrodnej prípravy pod vedením odborného garanta a zvyšovaní počtu žien, ktoré túto prípravu absolvujú. Mojou veľkou túžbou je aj obnovenie návštevných služieb pôrodných asistentiek počas prenatálneho a postnatálneho obdobia v materstve v rámci starostlivosti o matku a dieťa.

 

 

Rozhovor poskytla Elena Drapáčová, vedúca sestra na II. Gynekologicko – pôrodníckej kliniky SZU. Celý svoj profesijný život venuje pôrodnej asistencii.  Je zároveň hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre pôrodnú asistenciu. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite pôsobí ako mentorka odbornej praxe a  prednáša gynekologické a pôrodnícke ošetrovateľstvo. Je držiteľkou viacerých certifikátov a osvedčení, vrátane osvedčenia Humánny manažér. V roku 2014 sa stala držiteľkou prestížneho ocenenia Biele srdce v kategórii sestra – manažér, ktoré každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

foto Vlado Nagy