dnes má meniny Viliam
zajtra Vilma
28.5. 2022
Výsledky šiesteho ročníka projektu hodnotenia pôrodníc na Slovensku
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom www.rodinka.sk vyhodnotil najlepšie pôrodnice na Slovensku za uplynulý rok. Projekt Sprievodca pôrodnicami má tak za sebou už šiesty ročník.

Snahou Sprievodcu pôrodnicami je poskytnúť mamičkám komplexné informácie o slovenských pôrodniciach. Cieľom projektu je pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a ich detí.

Hodnotenie pôrodníc sa skladá z dvoch častí. HPI komunikuje s pôrodnicami, a hodnotí kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti na základe medicínskych indikátorov (Expertské hodnotenie). Portál rodinka.sk sa v aplikácii sprievodca-porodnicami.sk pýta mamičiek, ako hodnotia svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko (Hodnotenie mamičiek). Obe hodnotenia sa následne spájajú v Celkovom hodnotení.

a)    Expertské hodnotenie

V roku 2016 na Slovensku bolo na Slovensku k dispozícii 53 pôrodníc, v ktorých sa narodilo 57 717 detí. Je to priemerne 1 089 pôrodov na jednu pôrodnicu. Počet pôrodov sa pohyboval od 316 v pôrodnici Snine až po 3 025 pôrodov v pôrodnici v Bratislave na Antolskej.

Zo všetkých slovenských pôrodníc sa do projektu tento rok nezapojila len jedna, pôrodnica v Revúcej.

Expertské hodnotenie sme rozdelili do štyroch kategórií, podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodnici. Zohľadnili sme tým odlišnú náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rôznych zdravotníckych zariadeniach.

Na Slovensku máme nemocnice so štyrmi stupňami neonatologickej starostlivosti (I, II, III, III+) – podľa vybavenosti a teda schopnosti tohto zariadenia poskytnúť potrebnú pomoc novorodencom.

Najvyššiu úroveň starostlivosti poskytujú perinatologické centrá (úroveň starostlivosti III+), ktorých poslaním je koncentrovať v príslušných regiónoch závažné prípady tehotenských a neonatálnych komplikácií s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca. Na Slovensku je 6 perinatologických centier: UN Bratislava – Antolská, FNsP Nové Zámky, UN Martin, FNsP Banská Bystrica, FNsP Prešov a UNLP Košice – Trieda SNP.

Odborné parametre expertného hodnotenia Sprievodcu pôrodnicami boli vypracované v spolupráci so Slovenskou gynekologicko-pôrodníckou spoločnosťou SLS:

Parameter

Celková váha

Čiastkové podiely jednotlivých parametrov

Perinatálne ukazovatele

20 %

Perinatálna úmrtnosť

50 %

Transport in utero – do centra

25 %

Transport in utero – prijatie matky

25 %

Materská morbidita

20 %

Frekvencia cisárskych rezov

50 %

Percento epiziotómií

40 %

Peripartálne hysterektómie

10 %

Personálne zabezpečenie

20 %

   

Materiálno-technické vybavenie

20 %

Pôrodnícke (CTG, USG, VEX/Forceps, krvné deriváty)

50 %

Novorodenecké (termolôžko, pulzný oximeter, a pod.)

50 %

Ostatné

20 %

Počet pôrodov

30 %

PEDA

15 %

Voľba polohy/pôrodné lôžka

15 %

Bonding

20 %

Rooming 24 hod.

20 %

 

Najlepšie pôrodnice podľa úrovne neonatologickej starostlivosti oddelenia pri pôrodnici (tj. 4 prvé miesta v 4 rôznych typoch nemocníc):

Miesto

Stupeň neonatologického oddelenia pri pôrodnici

Pôrodnica

Celkové hodnotenie

 (počet bodov zo 100)

1.

I

Sanatórium Koch, Bratislava

75,60

1.

II

LNsP Liptovský Mikuláš

72,22

1.

III

FN Trenčín

92,33

1.

III+

UN Martin

88,85

 

Komu prospieva cisársky rez – matke či novorodencovi?

Hoci cisársky rez môže byť v indikovaných prípadoch životy zachraňujúci výkon, jeho nadužívanie je spojené so zvýšeným výskytom komplikácií pre matku ako aj dieťa. Pre matku predstavuje riziko komplikácií spojených s operáciou (poranenie orgánov, riziko infekcií, tromboembolizmus a pooperačných zrastov v brušnej dutine), komplikácií z anestézie, dlhšou rekonvalescenciou, ktorá môže narušiť kontakt matky s dieťaťom a takisto zvýšenie pravdepodobnosti závažných komplikácií každej ďalšej gravidity (abnormálnej placentácie a ruptúry maternice). Pre dieťa zvyšuje riziko respiračných komplikácií, ako aj pravdepodobnosť neskorších ochorení.

Existujú faktory, ktoré zvyšujú riziko pôrodu cisárskym rezom. Medzi ne patrí nízka povedomosť o rizikách cisárskeho rezu v populácii rodičiek, nesprávny (väčší) odhad veľkosti plodu na ultrazvuku, stres rodičky, voľný pohyb počas 1. doby pôrodnej, podpora druhou osobou, strata intimity počas pôrodu.

Úspechom analýz perinatologickej starostlivosti a sledovania parametrov hodnotenia je mierny pokles percenta cisárskych rezov na Slovensku v roku 2016. Percento cisárskych rezov sa dostalo pod hladinu 30 percent. „Zastavil sa tým negatívny trend, keď podiel cisárskych rezov stúpal. Najvyššiu hodnotu – 30,8 % – sme zaznamenali v roku 2013,“ hovorí doktorka Silvia Hnilicová, senior analytička HPI, ktorá zastrešuje odbornú stránku Sprievodcu pôrodnicami.

Najnižší počet cisárskych rezov bol v roku 2016 pôrodnici v Trenčíne (14,1 %), v Partizánskom (15,4%) a v Kežmarku (15,5 %). Keďže podiel cisárskych rezov môže byť vyšší v centrách koncentrujúcich patologickú graviditu, expertské hodnotenie zohľadňuje aj tento aspekt. „Nepriaznivé je, že máme 4 pôrodnice, ktoré vykazujú podiel cisárskych rezov nad 45 %,“ vraví doktorka Hnilicová. V pôrodnici v Nových Zámkoch tvorili cisárske rezy vlani dokonca 51,4 % pôrodov a v Topoľčanochaž 51,9 %. „Tieto hodnoty sú veľmi vysoké, keďže tieto pôrodnice majú viac cisárskych rezov ako prirodzených vaginálnych pôrodov,“ dodáva Hnilicová.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za ideálny podiel cisárskych rezov v rozpätí 10 – 15 %. WHO pritom poukazuje na štúdie, podľa ktorých stúpajúci podiel cisárskych rezov až do 10 % znižuje materskú a novorodeneckú úmrtnosť, cisárske rezy nad odporúčanú hranicu nemajú ďalší vplyv na zlepšovanie mortality.

*Údaje sú spracované  na základe zapojených 52 pôrodníc.

b)    Hodnotenie mamičiek

Na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk hodnotilo slovenské pôrodnice za posledný rok 3 404 mamičiek. Od začiatku projektu v roku 2011 nazbierala táto webová aplikácia viac ako 22 000 hlasovaní.Stránka projektu www.sprievodca-porodnicami.sk zaznamenala za posledný rok 150,000 návštevníkov a takmer 500,000 zobrazení.

Čo sa mamičiek v dotazníku pýtame?  

Tabuľka: Hodnotenie pôrodníc mamičkami a porovnanie tohto hodnotenia s predchádzajúcimi rokmi

 

Otázka

Priemer

2016

Poradie

2016

Priemer

2015

Poradie

2015

Rozdiel

15/16

Rozdiel

11/16

1

Ako ste boli spokojná s poskytovanou predpôrodnou prípravou v pôrodnici?

64,00

12.

72,83

12.

-8,83

-7,98

2

Ako ste boli spokojná so súkromím a dodržiavaním intimity počas pôrodu?

72,41

9.

81,50

9.

-9,09

-6,46

3

Ako hodnotíte ochotu personálu načúvať a reagovať na individuálne potreby rodičky?

70,83

10.

80,07

10.

-9,24

-5,12

4

Ako ste boli spokojná so správaním a podporou personálu počas pôrodu?

75,11

6.

84,71

5.

-9,6

-6,92

5

Umožnila Vám pôrodnica prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode?

76,02

4.

90,54

1.

-14,52

-13,59

6

Akou známkou by ste zhodnotili odbornosť zdravotníckeho tímu?

78,83

1.

89,11

2.

-10,28

-10,17

7

Bola ste spokojná s vybavením pôrodného traktu?

77,19

2.

86,76

3.

-9,57

-6,08

8

Aká bola podpora personálu po pôrode na oddelení šestonedelia?

75,22

5.

83,90

7.

-8,68

-6,82

9

Ako by ste ohodnotili starostlivosť o bábätko?

76,43

3.

85,37

4.

-8,94

-6,78

10

Ohodnoťte, prosím, podporu dojčenia.

67,33

11.

75,40

11.

-8,07

-6,29

11

Bolo vám umožnené prvé priloženie bábätka na pôrodnej sále?

55,59

13.

69,57

13.

-13,98

-4,26

12

Bolo vám umožnené byť s bábätkom cca prvé dve hodiny po pôrode ešte na pôrodnej sále?

40,20

14.

52,86

14.

-12,66

1,36

13

Odporučili by ste túto pôrodnicu svojej najlepšej kamarátke?

73,70

8.

82,96

8.

-9,26

-7,33

14

Išli by ste do tejto pôrodnice rodiť aj nabudúce?

74,33

7.

83,98

6.

-9,65

-8,47

Najväčší počet bodov získali pôrodnice od mamičiek za:

  • odbornosť zdravotníckeho personálu (spokojnosť 78,8 %)
  • vybavenie pôrodných sál (77,2%)
  • a starostlivosť o bábätko, resp. prácu novorodeneckého oddelenia (76,4 %)

Najmenej bodov získali pôrodnice

·        v podpore skorého kontaktu medzi matkou a dieťaťom (55,6 % žien malo umožnené prvé priloženie na pôrodnej sále, 40,3 % žien bolo so svojim dieťaťom aj dve hodiny po pôrode)

·        v kvalite predpôrodnej prípravy (64 %)

·        v podpore dojčenia (67,3 %)

„Vidíme, že spokojnosť hodnotiacich matiek sa v roku 2016 znížila, čo zrejme odráža zvyšovanie náročnosti rodičiek na poskytované služby,“ hovorí Eva Pavlíková, spoluzakladateľka a šéfka portálu rodinka.sk.

 

Výsledok hodnotenia mamičiek:

Miesto

Pôrodnica

Hodnotenie

1.

Sanatórium Koch, Bratislava

80%

2.

Univerzitná nemocnica Martin

79%

3.

Forlife, n.o. Komárno

78%

 

Najlepšie nemocnice v krajoch – v hodnotení mamičiek:

Kraj

Pôrodnica

Hodnotenie

BA

Sanatórium KOCH

80 %

BB

FNsP Brezno

74 %

KE

Nemocnica Krompachy

77 % 

NR

Forlife n.o., Komárno

78 %

PO

NsP Sv. Jakuba Bardejov

76 %

TN

Fakultná nemocnica Trenčín

78 %

TT

Fakultná nemocnica Trnava

76 %

ZA

Univerzitná nemocnica Martin

79 %

 

c)     Celkové hodnotenie

Výsledok celkového hodnotenia sme dosiahli spojením expertského hodnotenia s hodnotením mamičiek. Najviac bodov získala pôrodnica v Trenčíne, nasledovaná Martinom. Na treťom mieste sa zhodne umiestnili dve bratislavské pôrodnice – Antolská a Ružinov.

Trenčianska pôrodnica nadväzuje na svoje úspechy z predchádzajúcich ročníkov Sprievodcu pôrodnicami.

Celkové hodnotenie:

Miesto

Pôrodnica

Hodnotenie

1.

 Fakultná nemocnica Trenčín

170,2

2.

Univerzitná nemocnica Martin

168,0

3.

Univerzitná nemocnica Bratislava  – Ružinov a Univerzitná nemocnica Bratislava – Antolská

159,0

 

Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch – v celkovom hodnotení:

Kraj

Pôrodnica

Hodnotenie

BA

Univerzitná nemocnica Ružinov

159,0

BB

FNsP F.D. Roosvelta Banská Bystrica

146,2

KE

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Trieda SNP Košice

148,8

NR

FnSP Nové Zámky

139,2

PO

FnSP J. A. Reimana Prešov

149,5

TN

Fakultná nemocnica Trenčín

170,2

 TT

Fakultná nemocnica Trnava

147,8

ZA

Univerzitná nemocnica Martin

168,0

 

SPRIEVODCA PÔRODNICAMI