dnes má meniny Ondrej Andrej
zajtra Edmund
30.11. 2021
Fetálny alkoholový syndróm (FAS)
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Fetálny alkoholový syndróm (FAS) je najzávažnejšou poruchou spomedzi tzv. porúch fetálneho alkoholového spektra (FASD). FASD vznikajú u dieťaťa, ktorého matka požívala alkohol počas tehotenstva. Alkohol je teratogén, teda látka, ktorá negatívne ovplyvňuje celý vývin plodu a to najmä centrálnu nervovú sústavu, ale aj celkový vzrast, či dysmorfiu niektorých tvárových čŕt.

Ide o tzv. skryté postihnutie (podobne ako autizmus), teda nie je vidieť na prvý pohľad. Prejavy tohto znevýhodnenia závisia od množstva požitého alkoholu a od obdobia tehotenstva, v ktorom bol požitý. Najviac postihnutý bude taký jedinec, ktorého mama pila alkohol počas celého tehotenstva vo veľkých množstvách. Nie každej žene, ktorá v tehotenstve pila alkohol sa narodí dieťa s FASD. Musíme však poznamenať, že aj jednorazové, príležitostné pitie alkoholu počas gravidity môže ovplyvniť vývin jedinca. A to aj v prípade prvých týždňov, kedy žena ešte často nevie, že je tehotná.

Deti s FASD sú veľmi živé, komunikatívne a nadané v rôznych kreatívnych či športových smeroch. Okolie ich často vníma len ako nevychované. Za ich správaním sa však skrýva poškodenie mozgu, ktoré ovplyvňuje ich kognitívne funkcie (vďaka nim poznávame svet - pamäť, reč, myslenie, pozornosť, plánovanie...) zmyslové vnímanie, či motorické fungovanie. Je dôležité vedieť, v ktorých konkrétnych oblastiach má postihnuté dieťa deficity, aby na neho nebol vyvíjaný nátlak a prehnané nároky. Taktiež je dôležité uvedomiť si, že deti s FASD boli v mnohých prípadoch opustené ich biologickou matkou, takže v ich štartovacom balíčku do života sa okrem iného nachádza aj trauma z opustenia, pobyt v detskom domove, resp. časté striedanie v náhradnej starostlivosti, s čím súvisí aj narušená raná vzťahová väzba. Tá priamo súvisí so všetkými sociálnymi vzťahmi v ďalšom živote dieťaťa.  

Výskyt FASD  (http://assistentia.sk/index.php/sk/diagnozy/fasd)

-        Úplne rozvinutý FAS (fetálny alkoholový syndróm) sa vyskytuje: u 0,2 – 2 detí z 1000 živonarodených detí. 

-        FASD (poruchy fetálneho alkoholového spektra) sa vyskytujú: u 3-40 detí na 1000 narodených detí, na Slovensku nie je kvantifikovaný (Na internete koluje štatistika, že na Slovensku sa ročne rodí 250 detí s FAS. Odhaduje sa, že detí s FASD sa rodí omnoho viac). Nepresnosť údajov je spôsobená nedostatočnou diagnostikou FASD.

-        U žien, ktoré konzumujú alkohol pravidelne, sa vyskytuje až u 30% detí.

-        Výskyt FASD medzi školákmi sa odhaduje až na 2-5% v USA a Západnej Európe.

-        FASD sa vyskytuje v populácií vo väčšej miere ako Downov syndróm, svalová dystrofia, alebo Spina Bifida („otvorený chrbátik").

Zdroj www.fascentrum.sk

Zdroj http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19731384