dnes má meniny Želmíra
zajtra Ela
23.5. 2022
ŠKODA odporúča riešenia najčastejších komplikácií s vozidlom pri ceste na dovolenku
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Osobný automobil je pre väčšinu slovenských motoristov dlhodobo preferovaným dopravným prostriedkom pri ceste na dovolenku v tuzemsku aj v zahraničí. Vodiči by však pri plánovaní dlhých ciest nemali zabúdať na kontrolu technického stavu vozidla. Odborníci automobilky ŠKODA pripravili pre motoristov prehľad častých komplikácií na cestách a súbor odporúčaní, ako si v prípade neočakávanej situácie poradiť.

„Komplikáciám na cestách môžu vodiči z veľkej väčšiny predísť komplexnou kontrolou technického stavu vozidla pred vycestovaním na dovolenku. Prehliadku s použitím ŠKODA Originálnych dielcov a príslušenstva vykoná ktorýkoľvek z viac ako 70 autorizovaných servisných partnerov ŠKODA. Komplikácie, ktoré by mohli v dôsledku zanedbania aj zdanlivých detailov vzniknúť, môžu letnú dovolenku v konečnom dôsledku značne predražiť,“hovorí Róbert Hukel, vedúci popredajných služieb spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko. „Vodičom tiež odporúčame pred cestou preštudovať návod na obsluhu vozidla, najmä význam jednotlivých kontroliek na paneli prístrojov. Zjednodušene povedané platí, že rozsvietenie červenej kontrolky počas jazdy znamená vážne ohrozenie a je potrebné okamžite zastaviť vozidlo a vypnúť motor,“ dodáva Róbert Hukel. Rozsvietenie žltej kontrolky signalizuje varovanie. Je nutné skontrolovať význam kontrolky a dôvod jej rozsvietenia hneď, ako to je možné. Ak nie je možné odstrániť príčinu zo strany vodiča, je nutné navštíviť autorizovaný servis alebo kontaktovať asistenčnú službu ŠKODA Assistance.

1. Signalizácia chladiacej kvapaliny
Rozsvietenie kontrolky chladiacej kvapaliny signalizuje, že teplota chladiacej kvapaliny je príliš vysoká, alebo môže znamenať nízku hladinu chladiacej kvapaliny. V tomto prípade by mal vodič skontrolovať v motorovom priestore stav chladiacej kvapaliny vo vyrovnávacej nádobke a prípadne ju doplniť. Uzáver vyrovnávacej nádržky je možné bezpečne otvoriť až po vychladnutí motora, v opačnom prípade hrozí riziko obarenia. K doplneniu je nutné použiť správne koncentrovaný roztok vody a mrazuvzdorného prostriedku. Ak nemáte v núdzi k dispozícii predpísaný mrazuvzdorný prostriedok, použite iba vodu a nechajte si čo najskôr obnoviť správny pomer medzi vodou a mrazuvzdorným prostriedkom v odbornom servise.

2. Signalizácia motorového oleja
V prípade, že sa na prístrojovom paneli počas jazdy rozsvieti žltá kontrolka „Množstvo motorového oleja“, čo najskôr zastavte a skontrolujte hladinu motorového oleja. Aj tu postupujte podľa návodu na obsluhu. Pre doplnenie je nutné použiť motorový olej spĺňajúci špecifikáciu určenú výrobcom vozidla, parametre nájdete v návode na obsluhu. Riaďte sa vždy špecifikáciou výrobcu (predpísaná norma VW), nie normami SAE (napr. 15W-40) alebo ACEA (napr. E7). Nie všetky čerpacie stanice majú v ponuke oleje zodpovedajúce štandardom VW/ŠKODA, preto odporúčame všetkým motoristom pred dlhšou cestou pribaliť si so sebou aspoň jeden liter motorového oleja špecifikáciou zodpovedajúci odporúčaniam výrobcu vozidla. Ak sa vyskytne porucha snímača hladiny motorového oleja, je táto skutočnosť po zapnutí zapaľovania oznámená akustickým signálom a niekoľkonásobným bliknutím kontrolky. V takom prípade je motor nutné nechať bezodkladne skontrolovať v odbornom servise.
Po zapnutí zapaľovania sa na niekoľko sekúnd rozsvieti červená kontrolka „Tlak motorového oleja“. Ak kontrolné svetlo po naštartovaní motora nezhasne alebo ak začne počas jazdy blikať, zastavte a vypnite motor vozidla. Prekontrolujte množstvo oleja a v prípade potreby olej doplňte. Ako varovný signál zaznie aj trojitá akustická signalizácia. Ak nemôžete z akýchkoľvek dôvodov zabezpečiť dostatočné množstvo motorového oleja, nepokračujte v jazde. Nechajte motor vypnutý a vyhľadajte pomoc v odbornom servise, hrozí vážne poškodenie motora. Ak bliká kontrolné svetlo aj v prípade, kedy je množstvo oleja v poriadku, v žiadnom prípade nepokračujte v jazde a nenechávajte motor vozidla v chode, ani vo voľnobežných otáčkach. Kontaktujte ŠKODA Assistance alebo požiadajte o pomoc najbližší autorizovaný servis ŠKODA.

3. Problém so štartovaním vozidla
Komplikácie pri štartovaní automobilu môžu mať mnoho príčin. Najčastejšou z nich je nedostatočná kapacita akumulátora. Pri nenaštartovanom vozidle preto odporúčame obmedziť užívanie rôznych spotrebičov napájaných prostredníctvom akumulátora (napr. ventilátor klimatizácie, parkovacie osvetlenie, výstražné smerovky, autorádio, prehrávač hudby) alebo cez autozapaľovač (napr. nabíjačky mobilných telefónov, navigácie, autochladničky, multimediálne prehrávače).

4. Defekt
Ak je vaše vozidlo vybavené rezervným kolesom, odporúčame pred cestou skontrolovať jeho stav a dofúkať ho na hornú hranicu predpísaného tlaku najväčšieho hustenia. Ak nebudete schopní vymeniť koleso vlastnými silami, kontaktujte asistenčnú službu ŠKODA Assistance, ktorá sa o výmenu odborne postará. V prípade použitia sady na opravu pneumatík postupujte podľa pokynov v návode na použitie. V každom prípade dbajte na bezpečnosť seba, svojich blízkych aj ostatných účastníkov cestnej premávky, najmä pri defekte na frekventovanej komunikácii. Nezabudnite na reflexné vesty.

5. Zabuchnuté kľúče
Vo vozidlách, ktoré nie sú vybavené modernými systémami bezkľúčového vstupu a štartovania (KESSY), sú zabuchnuté kľúče častým a zbytočným problémom, ktorému sa dá predísť náhradnými kľúčmi uloženými na chránenom mieste mimo vozidla. V prípade potreby je tiež možné kontaktovať asistenčnú službu ŠKODA Assistance.

6. Natankovanie nesprávneho paliva
Pred každým tankovaním dôkladne skontrolujte, či sa informácie na čerpacom stojane zhodujú s informáciou na palivovom viečku. V rôznych krajinách sa líšia obchodné názvy jednotlivých druhov palív a niekedy aj farby tankovacích pištolí. Pokiaľ si nebudete istí, opýtajte sa obsluhy čerpacej stanice. Moderné vozidlá sú vybavené systémom zamedzenia natankovania nesprávneho paliva. V prípade, že napriek tomu dôjde k zámene paliva a vodič si uvedomí natankovanie nesprávneho paliva na mieste, môže predísť vážnemu poškodeniu motora. Ak omylom natankujete benzín do prázdnej naftovej nádrže do max. objemu 5 litrov, problém možno vyriešiť dotankovaním plnej nádrže naftou. V prípade natankovania väčšieho množstva nesprávneho paliva odporúčame neštartovať vozidlo a kontaktovať asistenčnú službu ŠKODA Assistance. Tá sa postará o odťah vozidla do najbližšieho zmluvného servisu. V prípade benzínových motorov je zložitejšie natankovať naftu. Hrdlo palivovej nádrže je užšie ako priemer pištole na naftu. Túto pištoľ potom nie je možné riadne zasunúť do hrdla nádrže. Ak sa vám aj napriek tomuto konštrukčnému opatreniu podarí natankovať do benzínovej nádrže naftu, nepokúšajte sa motor naštartovať a ihneď kontaktujte asistenčnú službu ŠKODA Assistance.

7. Porucha svetlometov
Odporúčame zaobstarať si pred cestou na dovolenku súpravu žiaroviek a prípadne si vyskúšať postup výmeny všetkých žiaroviek vonkajšieho osvetlenia, ktorý je popísaný v návode na obsluhu. Ak si vodič na výmenu žiarovky sám netrúfa, mal by navštíviť najbližšieho servisného partnera ŠKODA. V prípade xenónovej výbojky ide o komplikovanú výmenu, ktorú sa odporúča vždy prenechať profesionálom v autorizovanom servise ŠKODA.

8. Porucha akumulátora a elektroniky vozidla
V prípade poruchy elektroniky vozidla, signalizujúcej rozblikanie ukazovateľov na paneli prístrojov príp. nesprávnou funkciou jednotlivých ovládacích prvkov sa odporúča vozidlo okamžite odstaviť a kontaktovať asistenčnú služby ŠKODA Assistance.

9. Pravidlá cestnej premávky a legislatíva
V rôznych krajinách sa môžu odlišovať nielen rýchlostné limity na konkrétnych komunikáciách, ale aj ďalšie pravidlá prevádzky. Ide napríklad o počet, farbu a umiestnenie reflexných viest, úpravu denného svietenia, či dokonca zákaz konzumácie jedla a nápojov za volantom. Odporúčame preto pred cestou preštudovať si legislatívu tranzitných aj cieľových krajín, za nedodržanie predpisov môžu motoristom hroziť značné sankcie, v prípade nehody nielen finančné.

10. Pomoc na cestách
V prípade poruchy vozidla na cestách radíme motoristom kontaktovať asistenčnú službu ŠKODA Assistance. Asistenčné služby sú zárukou, že o Vás bude v prípade núdze postarané či už na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí. Vodiči vozidiel ŠKODA môžu v prípade poruchy na území Slovenskej republiky volať na bezplatnú linku 0800 11 9455 a v zahraničí na tel. číslo +421 2 4920 5951. Bližšie informácie o poskytovaných asistenčných službách nájdete v obale Palubnej literatúry vozidla, informácie poskytnú aj pracovníci centrály ŠKODA Assistance na vyššie uvedených číslach. Brožúru s kontaktnými údajmi pre rôzne krajiny možno tiež stiahnuť na http://www.skoda-auto.cz/shared/SiteCollectionDocuments/download/help-on-the-

Roman Rajtár, ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.