dnes má meniny Viliam
zajtra Vilma
28.5. 2022
Prvá pomoc pri úrazoch
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

PORANENIA HLAVY

Ako príznaky sa poranenia hlavy sa môžu objaviť:

Porucha vedomia

Bolesti hlavy

Závraty

Nevoľnosť  zvracanie

Krvácanie z ucha, nosa, úst

Poranenia hlavy by ste nemali podceňovať! Aj na prvý pohľad ľahký otras mozgu môže mať nepriaznivý vývoj a spôsobiť trvalé následky.

Ak je postihnutý pri vedomí:

Uložte ho vodorovne na chrbát, s mierne podloženou hlavou

Ošetrite poranenie hlavy

Postihnutého upokojte, rozprávajte sa s ním a kontrolujte jeho stav vedomia

Nikdy nepodávajte nič ústami – jedlo, nápoje, lieky

Dbajte na tepelný komfort

Dopravte postihnutého k lekárovi na ošetrenie

Ak je postihnutý v bezvedomí:

Zaistite priechodnosť dýchacích ciest, skontrolujte základné životné funkcie a dajte postihnutého do stabilizovanej polohy

Pri otvorenej rane miesto ošetrite a zastavte krvácanie

Neodkladne volajte ZZS

 

PORANENIA HORNÝCH A DOLNÝCH KONČATÍN / zlomeniny, vykĺbenia, podvrtnutia

Pády a šport bývajú častou príčinnou zranení pohybového aparátu.

Ak má postihnutý poranený kĺb:

Poranenú končatinu sa nikdy nesnažte napraviť a vrátiť do prirodzenej polohy

Zabráňte postihnutému stavať sa na poranenú končatinu

Chladením postihnutého miesta sa môžete pokúsiť zmierniť opuch a bolestivosť zranenia

Znehybnite poranený kĺb elastickým obväzom

Pri ošetrení vykĺbenia znehybnite končatinu, mäkko ju vypodložte proti trupu napríklad časťou odevu, hornú končatinu znehybnite veľkým spevňujúcim závesom k telu. Dolnú končatinu znehybnite zviazaním oboch končatín k sebe.

Podozrenie na zlomeninu

Zlomeniny patria medzi veľmi bolestivé zranenia, čo môže mať za následok šok postihnutého pri zlomeninách dlhých kostí na dolných končatinách a zlomeninách panvy. Zlomené konce kostí a ich úlomky môžu vážne poškodiť cievy, nervy a priľahlé orgány – aj pri nesprávnom pohybe, preto zlomeniny treba kvalitne ošetriť. Pri zlomeninách vzniká vnútorné krvácanie do okolitých tkanív. Postihnutá časť v dôsledku vnútorného krvácania opuchne.

Prvú pomoc poskytujte na mieste, kde došlo k poraneniu. V prípade ohrozenia života premiestnite postihnutého do bezpečia. Ošetrujeme ležmo na chrbte, pri zlomeninách rebier a hornej končatiny v sede s oporou chrbta. Zbytočne nespôsobujte bolesť vyzliekaním.

Základom je znehybnenie kosti – snažte sa vždy znehybniť kĺb nad a pod zlomeninou (obmedzíte bolestivosť zranenia a zabránite vzniku trvalých následkov)

Hornú končatinu znehybnite v tzv. fyziologickej polohe – ohnutú v lakti v uhle 90° pred telom. Najrýchlejší, najdostupnejší a najefektívnejší spôsob znehybnenia je šatkový záves.

Pri zlomenine dolnej končatiny priložíme zdravú končatinu k postihnutej tak, aby sme s postihnutou nehýbali a priviažeme. Pri veľkej deformácii možno využiť rôzne druhy obloženia na znehybnenie (vankúš, deku, batoh).

POSTUPY PRVEJ POMOCI ČASTO VYSKYTUJÚCICH SA ZLOMENINÁCH A PORANENIACH

Zlomenina kľúčnej kosti

Zlomenina kľúčnej kosti býva častá pri zimných športoch.  Vzniká najmä pri páde na vystretú hornú končatinu.

Príznaky:

Postihnutý si môže podopierať lakeť na strane zlomenej kľúčnej kosti (uvoľnením svalov sa zmierni bolesť), hlavu má naklonenú v smere poranenej ruky

Hmatateľný výčnelok v mieste zlomeniny kľúčnej kosti

Bolesť pri pohybe v pleci, resp. rukou

Plece na strane zlomenej kľúčnej kosti je znížené a mierne otočené dopredu

Opuch v oblasti pleca

Prvá pomoc:

Postihnutého ošetrujte v polohe posediačky

Pri ošetrení postupujte podobne ako pri znehybnení hornej končatiny s trojrohými šatkami s tým rozdielom, že dlaň leží na hrudnej kosti

Transportujte postihnutého na odborné ošetrenie

Poranenia chrbtice

 

Poranenie chrbtice predpokladáme vždy, ak počas úrazu mohla na chrbticu postihnutého pôsobiť väčšia sila. Pri poranení chrbtice môže nastať aj poranenie miechy, čo spôsobuje čiastočnú alebo úplnú stratu pohyblivosti príslušnej časti tela. Ochrnutá časť tela je necitlivá. Poranenie miechy môže nastať aj pri nesprávnom vykonávaní predlekárskej prvej pomoci, napr. pri vykonaní záklonu hlavy, ak je predpoklad poranenia krčnej chrbtice a pri neodbornom manipulovaní s postihnutým.

Pri podozrení na poranenie chrbtice postihnutým nehýbeme, postihnutého nedvíhame a neprenášame, pokiaľ postihnutého a záchrancu neohrozuje okolie.

PORANENIE MIECHY V OBLASTI KRČNEJ CHRBTICE

Bezprostredne ohrozuje život postihnutého!

Príznaky:

Nemožnosť pohybu s hornými a dolnými končatinami

Ochabnutosť horných a dolných končatín

Necitlivosť ochrnutých častí tela

Nedostatočné dýchanie, ktoré spôsobuje ochrnutie dýchacieho svalstva

PORANENIE MIECHY V OBLASTI HRUDNÍKOVEJ ALEBO DRIEKOVEJ ČASTI CHRBTICE

Príznaky:

Nemožnosť pohybu s dolnými končatinami

Ochabnutosť dolných končatín

Necitlivosť ochrnutých častí tela

PRÍZNAKY PRASKNUTÉHO ALEBO ZLOMENÉHO STAVCA

Príznaky:

Bolesť v oblasti krku alebo chrbta

Citlivosť na dotyk v poranenej časti chrbtice

Zmena v zakrivení chrbtice

Zablokovanie chrbtice

Prvá pomoc, ak postihnutý je pri vedomí:

Postihnutého udržujte v polohe, v akej ste ho našli.

Postihnutému vysvetlite, že nesmie otáčať hlavou, obracať sa a vstávať.

Postihnutého upokojujte.

Pri rýchlej dostupnosti RZP stabilizujte hlavu a krk postihnutého v neutrálnej polohe: kľaknite si za hlavu postihnutého tak, aby ste rukami mohli uchopiť hlavu postihnutého v oblasti uší - hlava, krk a chrbtica je v jednej osi.

Ak na RZP musíte čakať dlhšie, tak hlavu postihnutého obložte z bokov, ak to poloha postihnutého umožňuje, napr. zvinutými dekami alebo ťažšími predmetmi, ako napr. batožinou.

Zabezpečte okamžité privolanie RZP.

Postihnutého prikryte, aby ste zabránili podchladeniu.

Sledujte zdravotný stav postihnutého.

Pri premiestňovaní postihnutého použite vystužené (pevné) nosidlá. Hlavu, krk, trup a nohy udržiavajte počas premiestňovania v jednej priamke. Pri transporte postihnutého na nosidlách, ak predpokladáme poranenie krčnej chrbtice, musíme hlavu postihnutého fixovať k nosidlám napr. izolačnou páskou, lepiacou páskou cez čelo postihnutého a spodnú časť nosidiel.

Prvá pomoc, ak postihnutý je v bezvedomí:

Postihnutého udržujte v polohe, v akej ste ho našli.

Pri rýchlej dostupnosti RZP stabilizujte hlavu a krk postihnutého v neutrálnej polohe: kľaknite si za hlavu postihnutého tak, aby ste rukami mohli uchopiť hlavu postihnutého v oblasti uší - hlava, krk a chrbtica je v jednej osi.

Ak na RZP musíte čakať dlhšie, tak hlavu postihnutého obložte z bokov, ak to poloha postihnutého umožňuje, napr. zvinutými dekami alebo ťažšími predmetmi, ako napr. batožinou.

Zabezpečte priechodnosť dýchacích ciest predsunutím sánky. Dbajte na to, aby ste nezaklonili hlavu postihnutého.

Skontrolujte dýchanie a činnosť srdca, v prípade zástavy začnite s resuscitáciou.

Zabezpečte okamžité privolanie RZP

Postihnutého prikryte, aby ste zabránili podchladeniu

Sledujte zdravotný stav postihnutého

Pri premiestňovaní postihnutého postupujte ako pri postihnutom pri vedomí.

Poranenie kolenného kĺbu

Prudké zaťaženie alebo vybočenie kolenného kĺbu môže spôsobiť jeho poranenie. Rotačná záťaž, ak je koleno zaťažené, môže spôsobiť prasknutie alebo vyvrtnutie chrupky. Ak na koleno pôsobí sila smerom nabok alebo dozadu, môže dôjsť k prasknutiu väziva (dolný koniec stehnovej kosti a horný koniec holennej kosti spája silné väzivo). Priamy náraz na koleno alebo prudké stiahnutiepripojených svalov môže spôsobiť dislokáciu alebo zlomeninu kolennej kosti – jabĺčka.

Príznaky:

Bolesť v kolennom kĺbe

Pokus o pohyb v kĺbe je veľmi bolestivý

Bolesť prechádza hlboko do kĺbu

Citlivosť na dotyk

Rýchlo vznikajúci opuch

Pri závažnom poranení kolenného kĺbu deformácia v mieste kĺbu

Prvá pomoc:

Pri poranení kolenného kĺbu môže dôjsť k jeho stuhnutiu, čo znemožňuje jeho vystretie, preto pri poranení kolenného kĺbu sa nepokúšame koleno vyrovnať.

Postihnutú osobu uložte na deku do polohy ľah na chrbte.

Poranené koleno podložte zloženou vetrovkou a pod.

Koleno neobväzujte obväzom, pretože kolenný kĺb môže rýchlo opúchať.

Koleno obložte mäkkým materiálom, takto je chránené pred prípadným nechceným buchnutím, napr. pri transporte alebo prevoze do nemocnice.

Postihnutej osobe nepodávajte tekutiny a jedlo.

Zabezpečte prevoz postihnutého na odborné ošetrenie.

Postihnutú osobu chránime pred chladom.

Otvorená zlomenina

Ak presakuje krv v mieste zlomeniny cez odev, podľa všetkého sa bude jednať o otvorenú zlomeninu, ktorú musíme ošetriť, a preto ranu treba sprístupniť. Odev rozstrihneme, rozrežeme, poprípade roztrhneme. Na vyčnievajúce úlomky kosti nikdy netlačíme! Ranu musíme sterilne prekryť tak, aby sme zabránili ďalšiemu krvácaniu a prípadnej infekcii.

Na ošetrenie otvorenej zlomeniny použite:

Sterilnú gázu, ktorou prekryjeme krvácajúcu ranu

Vatu alebo sterilný vankúšik. Priložíme ich na vrstvu gázy tak, aby prekrývali ranu s dostatočným presahom.

Obväz, ktorým krytie s vatou alebo vankúšikom pevne zaistíme. Kontrolujeme prekrvenie poranenej končatiny.

Poranenú časť znehybníme ako pri zatvorenej zlomenine.

Postihnutej osobe nepodávajte tekutiny ani jedlo

Ø  Zabezpečte okamžitý prevoz postihnutej osoby do nemocnice

Ak kosť vyčnieva, pri ošetrení postupujeme nasledovne:

Použite dva primerane veľké obväzy alebo čistú látku, ktorú zvinieme do požadovaného priemeru. Priemer obväzov (zvinutej látky) musí byť väčší, ako výška úlomku kosti.

Obväzy uložte po bokoch a pozdĺžne vyčnievajúcej kosti.

Tretím obväzom upevníte obväzy k poranenej končatine. Obväzy uložené po bokoch vyčnievajúcej kosti nám zabezpečia to, že sterilné prekrytie rany nebude tlačiť na vyčnievajúcu kosť.

Poranenú časť znehybníte ako pri zatvorenej zlomenine.

Postihnutej osobe nepodávajte tekutiny ani jedlo.

Zabezpečte okamžitý prevoz postihnutej osoby do nemocnice.

RANY

Pri športe sa môžete stretnúť s niekoľkými druhmi rán:

Rezné, bodné a sečné mávajú ostré okraje, výrazne krvácajú. Sú menej náchylné na infekciu a pri správnom ošetrení sa dobre hoja.

Tržné a tržné pomliaždené rany mávajú nerovné okraje, horšie sa hoja, ohrozujú poraneného najmä infekciou a pri väčšej rane aj stratou tkaniva.

Povrchové plošné odreniny nie sú príliš nebezpečné, slabo krvácajú a  sú nepríjemné najmä pre bolesť. Sú náchylné na infekciu, dlhšie sa hoja.

Zatvorené rany a podkožné výrony (hematómy) sú výsledkom krvácania do kože. Navonok sa javia ako bolestivé modriny, ktoré ak nie sú rozsiahle.

Ak je nutné ošetriť ranu:

Pri silno krvácajúcich ranách postupujte ako pri zastavení krvácania (využitie tlakového obväzu).

Pri rozsiahlejší ranách šetrne tlačte k sebe okraje rany a stiahnite ich obväzom.

Samotná rana sa nikdy nedezinfikuje a je rana nekrvácajúca, môžete dezinfikovať jej OKOLIE.

Do rany nikdy nič nelievajte, nesypte a ani ju nenatierajte, zvýšite tým riziko infekcie a sťažíte ďalšie ošetrenie – ranu postačí sterilne prikryť.

Ak je v rane cudzie teleso, snažte sa odstrániť iba tie predmety, ktoré na rane voľne ležia. Z rany cudzie teleso nikdy nevyberajte, môžete spôsobiť ďalšie poranenie alebo vykrvácanie.

Krajina záchrancov