dnes má meniny Želmíra
zajtra Ela
23.5. 2022
Pozývame vás na seminár REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Asociácie S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku a Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání vás pozývajú na kurz, ktorý reflektuje výchovné a komunikačné postupy v každodenných situáciách a je určený rodičom, prarodičom, učiteľom, vychovávateľom, vedúcim v mimoškolskej činnosti detí a ďalším záujemcom.

Témy kurzu sú súčasťou publikácie Respektovat a být respektován (autori P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová, T. Kopřivová).www.respektovani.com

Lektorka:
PhDr. Jana Nováčková, CSc., spoluautorka knihy

Kurz sa skladá zo 4 jednodňových seminárov alebo 7 večerných seminárov.

Termíny a témy sobotných kurzov: :

I. skupina  (sobota):                 
                                       Miesto konania: Bratislava – Petržalka, Cirkevná základná škola – Narnia, Beňadická 38

1. seminár                                                                                                   22. 09. 2012 od 9,00 h do 16,00 h

AKO VYJADROVAŤ OPRÁVNENÉ POŽIADAVKY
Deti sa často nebránia tomu, čo od nich chceme (obliecť sa, upratať…), ale forme akou to vyžadujeme. Prečo tradičné prístupy (príkazy, dohováranie, hrozby, vyčítanie, dávanie za vzor atď.) často nezaberajú? Preberieme postupy a komunikačné spôsobilosti, ktoré obmedzia množstvo konfliktov s deťmi a ktoré podporujú zodpovedné správanie  a sebaúctu.

2. seminár                                                                                                   06. 10. 2012 od 9,00 h do 16,00 h

VYTVÁRANIE NÁVYKOV, RIEŠENIE KONFLIKTOV MEDZI DEŤMI, EMÓCIE A EMPATICKÁ REAKCIA
Prvá časť seminára prepojí informácie z minulej témy s opakujúcimi sa problémy: poriadok, ranné vstavanie a odchody, detské nezhody...Hlavnou témou sú emócie: ako fungujú, načo nám sú. Bežné spôsoby, ako ľudia reagujú na emócie druhých, prečo nemôžu druhému pomôcť, napriek tomu, že sú dobre mienené (dobre mienené rady, logické vysvetľovania zlyhávajú). Ako reagovať empaticky?

3. seminár                                                                                                   20. 10. 2012 od 9,00 h do 16,00 h

RIZIKÁ TRESTOV A ČO NAMIESTO NICH
Akú odozvu zvoliť namiesto trestu? Tresty účinkujú len krátkodobo, učia deti chovať sa podľa požiadavkou dospelých tak, aby sa vyhli trestom a získali odmenu a nie preto, že je to tak správne. Tresty môžu mať aj ďalšie negatívne dopady na správanie. Táto lekcia rozoberá pojem vnútorná a vonkajšia motivácia, učí rozlišovať medzi prirodzenými dôsledkami a trestom a ponúkne alternatívne postupy založené najmä na spoluúčasti detí pri riešeniu a náprave nevhodného správania.

4. seminár                                                                                                   17. 11. 2012 od 9,00 h do 16,00 h

RIZIKÁ ODMIEN A POCHVÁL A ČO NAMIESTO NICH
Pochvaly a odmeny môžu mať tiež svoje nežiaduce účinky – znižujú ochotu detí učiť sa a správať sa dobre, pokiaľ za to nič nezískajú. Rovnako ako tresty nepodporujú vnútornú motiváciu. Čo robiť, aby deti neboli závislé na autorite, aby nerobili veci pre spokojnosť druhých ľudí, ale pre vec samotnú? Čím naopak podporiť ich sebaúctu a rozvoj pozitívnych vlastností?

 

Termíny a témy večernýchkurzov:
Miesto konania: Bratislava  –  Nové Mesto, ZŠ s MŠ Riazanská 75

II. skupina (pondelok):           

1. seminár                                    
24 .09. 2012
od 17,30 h do 21,00 h  

2. seminár                             
08. 10. 2012
od 17,30 h do 21,00 h  

3. seminár                                       
22. 10. 2012
od 17,30 h do 20,30 h

4. seminár                                                
05. 11. 2012 od 17,30 h do 20,30 h  

5. seminár                                                                                          
19. 11. 2012
od 17,30 h do 20,30 h 

6. seminár                                                                                           
26. 11. 2012
od 17,30 h do 20,30 h 

7. seminár                                                                                             
03. 12. 2012
od 17,30 h do 20,30 h 

 

III. skupina (utorok):               

1. seminár            
25. 09. 2012 od 17,30 h do 21,00 h 

2. seminár                                             
09. 10. 2012
od 17,30 h do 21,00 h 

3. seminár                                             
23. 10. 2012
od 17,30 h do 20,30 h 

4. seminár                                              
06. 11. 2012
od 17,30 h do 20,30 h 

5. seminár                                                
20. 11. 2012
od 17,30 h do 20,30 h 

6. seminár                
27. 11. 2012
od 17,30 h do 20,30 h 

7. seminár                  
04. 12. 2012
od 17,30 h do 20,30 h 

        
Ako vyjadrovať oprávnené požiadavky

1. seminár

Ako sú naplňované výchovné úlohy v rôznych výchovných štýloch. Rizikové spôsoby komunikácie I. Princípy reagovania troch častí mozgu. Základné fakty o emóciách I. Šesť zásad dobrej komunikácie.

2. seminár

Rizikové spôsoby komunikácie II. Rešpektujúci verzus mocenský model vo výchove a vzdelávaniu. Poslušnosť  a vzdor vyjasnenie pojmov, dopady osobné, pracovné a celospoločenské. Zručnosti pre rešpektujúcu komunikáciuI

3. seminár

Zručnosti pre rešpektujúcu komunikáciu II. Ja – výrok a jeho funkcie. Precvičovanie.

Emócie

4. seminár

Základné fakty o emóciách II. Rôzne spôsoby, ako reagujeme na emócie (predovšetkým negatívne) u druhých. Formy empatickej reakcie, precvičovanie. Zvládanie emócií a ako to učiť deti.

Spôsoby vymedzovania hraníc, ktoré vedú k zodpovednosti

5. seminár

Rozlíšenie pojmov: trest – prirodzený dôsledok - logický dôsledok. Vnútorná a vonkajšia motivácia k učeniu a práci. Riziká trestov. Postupy pri nevhodnom správaní detí.

Ako vyjadrovať uznanie a ocenenie

6. seminár

Vyjasnenie pojmov odmena, pochvala. Riziká odmien a pochvál. Pojmy ocenenie a spätná väzba. Postupy pri oceňovaní. Riziká súťaží.

Rešpektujúca komunikácia pre každý deň

7. seminár

Vytváranie návykov u detí, prevencia a riešenie každodenných „krízových“ situácií aj konfliktov medzi deťmi. Zmierňovanie problémov v súrodeneckých vzťahoch.

........................................................................................................

Účastnícky poplatok: 130,- € za celý kurz (osobitne jeden seminár 35,- € / sobota alebo 20,- € / večer - semináre na seba nadväzujú, v tomto prípade sa odporúča naštudovať chýbajúce témy z knihy).

Pre manželské páry, rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke, študentov a pri účasti viacerých osôb z jednej organizácie poskytujeme zľavu 20%.

V prípade vášho záujmu potvrďte svoju účasť na adrese mirka.respektovat@gmail.com, tel. č. 0905/934372 (Mirka Kumančíková) do 15.9.2012.

Účastníci kurzu dostanú písomné materiály a budú mať možnosť zakúpiť si knihu Respektovat a být respektován. Odporúčame zobrať si podložku na písanie.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

http://www.facebook.com/events/278183052297366/