dnes má meniny Júlia Júliana
zajtra Želmíra
22.5. 2022
Každým nákupom môžete pomôcť získať športové vybavenie pre vaše materské centrum!
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Spoločnosť Procter & Gamble v spolupráci so sieťou predajní dm drogerie markt na Slovensku prináša jedinečný projekt, do ktorého sa môže zapojiť každý z vás.  Stačí, ak si v čase od 1. júna do 31. augusta 2012 zakúpite niektorý výrobok z portfólia značiek spoločnosti Procter & Gamble v predajniach dm a môžete rozhodnúť, ktorých 10 materských centier na Slovensku získa prostriedky na nákup športového vybavenia.

História materských centier na Slovensku siaha do roku 1996, kedy sa začali vytvárať prvé neformálne skupinky mladých matiek. Rok 2001 bol prelomovým a zakladanie materských centier sa šírilo geometrickým radom.

V súčasnosti existujúce materské centrá poskytujú prístrešie rôznorodým aktivitám pre všetkých členov rodiny, či už ide o vzdelávacie, oddychové, edukačné, alebo poradenské služby. V neposlednom rade vytvárajú ideálne prostredie pre efektívne a plnohodnotné trávenie času tak pre rodičov, ako aj pre samotné deti.

Finančná situácia materských centier na Slovensku je zložitá a ich fungovanie nie je jednoduché. Napriek mnohým snahám niektoré zanikajú, lebo z ich finančných zdrojov sotva dokážu pokryť bežnú prevádzku.

Preto s radosťou privítali iniciatívu spoločnosti Procter & Gamble a siete predajní dm drogerie markt, ktorá im pomôže doplniť športové vybavenie pre deti. Veria, že do akcie sa zapojí každá mamina a podporí svoje materské centrum, aby tak zlepšila možnosti pre vlastné dieťa. Všetci si veľmi dobre uvedomujeme, že každodenný pohyb detí je dôležitý. Prispieva nielen k zdravému fyzickému vývinu, ale aj k rozvoju mnohých osobnostných vlastností.

Ak chcete pomôcť a prispieť na nákup športového vybavenia do materských centier, pridajte sa nákupom a podporte svojím hlasom vaše materské centrum!

Ako?

Stačí, ak si zakúpite ľubovoľný výrobok z portfólia spoločnosti Procter & Gamble značiek  Ariel, Gillette, Jar, Lenor, Head & Shoulders, Oral-B, Old Spice, Pampers, blend-a-dent, Ambi Pur, Pantene a Duracell v predajniach dm. Potom prihláste číslo svojho pokladničného bloku na www.pomahamemc.sk a vyberte materské centrum, ktorému chcete pomôcť. Jeden pokladničný blok znamená jeden hlas pre materské centrum. Centrá s najväčším počtom hlasov vo svojom regióne získajú finančnú podporu v minimálnej výške 1000 eur na nákup športového vybavenia podľa vlastného výberu. Do programu sú zapojené všetky materské centrá v SR registrované v Únii materských centier.

Hlasovať môžete od 1.6. do 31.8.2012 na www.pomahamemc.sk, kde nájdete podrobné informácie o projekte a tiež úplné znenie pravidiel súťaže. Centrá, ktoré v súťaži uspeli budú známe 7.9.2012 a nájdete ich na spomínanej webovej stránke.

Bližšie informácie: www.pomahamemc.sk,