dnes má meniny Bartolomej
zajtra Ľudovít
24.8. 2019
Základné zásady pri vrátení nebezpečného výrobku
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

V prípade ak spotrebiteľ vlastní presne identický druh nebezpečného výrobku, zverejneného na internetovej stránke SOI:- nebezpečné výrobky zistené na trhu SR

http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR.soi- nebezpečné výrobky zistené na trhu v iných členských štátoch

http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Jednotny-trh-EU.soimá právo ho vrátiť späť predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi.

Poznámka: Oznam o nebezpečnom výrobku sa nevzťahuje na ďalšie príbuzné modely, prevedenia, príp. odlišnosti v názve výrobku.

* V súlade s § 6 ods.7 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je predávajúci, výrobca, dovozca alebo distribútor povinný nebezpečný výrobok prevziať späť a do troch pracovných dní od jeho prevzatia spotrebiteľovi vrátiť jeho kúpnu cenu

* Výrobca alebo dovozca je povinný vziať späť nebezpečný výrobok aj vtedy, ak spotrebiteľ už nemá doklad o kúpe výrobku.

* Spotrebiteľ má právo nebezpečný výrobok vrátiť aj po uplynutí záručnej doby a teda na jeho vrátenie sa nevzťahujú ani podmienky reklamačného konania.

* Predávajúci má možnosť žiadať od spotrebiteľa vrátenie celého a úplného nebezpečného výrobku.


Zdieľať