dnes má meniny Bartolomej
zajtra Ľudovít
24.8. 2019
Nebezpečný výrobok - detský mobilný telefón Lovely
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR sa v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, nachádza výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:Detský mobilný telefón Lovely Mobile Phone, No. 691-1Pôvod: MADE IN CHINA (uvedené na obale)

Plastový mobilný telefón na gombíkové batérie. Zabalený je formou blistru na farebnom kartónovom papieri s nápisom Lovely Mobile Phone. Na obale je označenie No. 691-1, aj označenie CE. Súčasťou balenia je aj malá kapsička, ktorá slúži ako puzdro na telefón.Druh nebezpečnosti:

Riziko poškodenia sluchu.Príčiny nebezpečnosti:

Pri meraní hladiny hluku bola prekročená najvyššia prípustná hodnota emisnej hladiny A akustického tlaku. Vážená emisná hladina A akustického tlaku emitovaná hračkami, ktoré sa prikladajú tesne k uchu, nesmie prekročiť hodnotu 80 dB. Pri uvedenom mobilnom telefóne bola nameraná hodnota 101,1 dB.Opatrenia na ochranu trhu:

Na predmetný druh detského mobilného telefónu bol daný zákaz predaja do vykonania nápravy už pri odbere vzorky z dôvodu zistených nedostatkov označovania. Ďalším šetrením boli predávajúcemu, ktorý je zároveň aj distribútorom tohto nebezpečného výrobku na trh SR, uložené záväzné pokyny nepredávať a nedistribuovať nebezpečné výrobky.Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Slovenská obchodná inšpekcia

(apríl 2010)

Zdieľať