dnes má meniny Oľga
zajtra Vladimír
23.7. 2019
Nebezpečný výrobok - penové puzzle PUZZLE MAT
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:Penové puzzle PUZZLE MAT, 93261023Pôvod: MADE IN MALAYSIA (uvedené na štítku)

Penové puzzle skladajúce sa z 10 kusov, pričom z jednotlivých kusov je možné vyberať a následne do nich vkladať rôzne zvieratká. Výrobok je balený do priehľadnej fólie s vloženým štítkom, na ktorom je uvedený názov Puzzle Mat a označenie CE. Na zadnej strane obalu je štítok s číselným označením 93261023.Druh nebezpečnosti:

Riziko zadusenia.Príčiny nebezpečnosti:

Pri skúške ťahom sa z penových puzzle oddelili malé časti, ktoré pri bežnom a predvídateľnom správaní malých detí, zahrňujúcom aj dobre známy zvyk vkladať veci do úst, môžu predstavovať riziko zadusenia.Opatrenia na ochranu trhu:

Dovozca prijal dobrovoľné opatrenie, na základe ktorého stiahne nebezpečný výrobok z trhu. Zároveň mu boli uložené záväzné pokyny informovať spotrebiteľov o nebezpečnom výrobku vo verejnoprávnych médiách a formou oznamu pri vstupe do prevádzky.Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Slovenská obchodná inšpekcia