dnes má meniny Oľga
zajtra Vladimír
23.7. 2019
Nebezpečný výrobok - Puzzle
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR sa v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, nachádza výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:Pôvod: Čína

Popis
Penové puzzle skladajúce sa z 9 kusov, ktoré môže dieťa vzájomne spájať. Na jednotlivých dieloch sú vyobrazené postavy z rôznych rozprávok a číslice 1 až 9. Výrobok je zabalený do priesvitného plastového obalu, ktorý sa uzatvára zipsom. Na farebnom kartónovom papieri, vo vnútri obalu, je uvedený názov FOAM PUZZLE MAT (Disney princess), ako aj označenie CE. Na plastovom obale je nalepený štítok s označením 89RPUZ03 Puzzle.

Druh nebezpečnosti
Riziko poškodenia zdravia

Príčiny nebezpečnosti
Skúšaním bolo zistené, že materiál, z ktorého je hračka vyrobená, obsahuje chemické látky, ktoré sú klasifikované ako škodlivé (iritanty očí, kože a respiračného systému).

Opatrenia na ochranu trhu
Kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenie na stiahnutie uvedeného druhu hračky od svojich odberateľov. Zároveň jej boli uložené záväzné pokyny informovať spotrebiteľov o nebezpečenstve predmetného druhu puzzle a o možnosti jeho vrátenia.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.

Slovenská obchodná inšpekcia